Historia Inforu to historia polskiej przedsiębiorczości. Uroczyste spotkanie z okazji 35-lecia wydawnictwa, obchodzonego we wrześniu, było również okazją do rozmowy liderów na temat przywództwa.

Ryszard Pieńkowski, zakładając 35 lat temu Infor, myślał przede wszystkim o wspieraniu przedsiębiorców i specjalistów. Ten cel do dzisiaj przyświeca firmie wydającej między innymi „Dziennik Gazetę Prawną”, portale forsal.pl i dziennik.pl oraz kompleksową bazę wiedzy INFORLEX.

Przez wszystkie te lata otoczenie przedsiębiorców przechodziło liczne zmiany. Jakie kompetencje, umiejętności lidera stały się kluczowe w obecnym świecie? Co cechuje ten świat, z perspektywy człowieka biznesu? Co robić, aby inni podążali za liderem? Na takie pytania odpowiadali uczestnicy spotkania z okazji 35-lecia Inforu.

– Czasy są bardzo zmienne. Trzeba mieć zdolność szybkiej analizy, słuchania i podejmowania decyzji. Musimy być cały czas przygotowani na zmianę – zauważył Grzegorz Olszewski, prezes Alior Banku.
Profesor Andrzej Blikle, założyciel spółki A. Blikle, podkreślał, że obecnie kluczowe kompetencje lidera związane są z psychologią społeczną, chodzi o inteligencję emocjonalną.
– To zdobywanie serca ludzi. Kiedyś lider musiał się bardzo dobrze znać na ekonomii, na technologii, i dzisiaj pewnie też. Ale od ekonomii, od technologii są specjaliści w firmie, natomiast lider powinien ludzi porywać. Aby ludzi porwać, trzeba do nich trafić, w tym celu trzeba zbudować ich zaufanie – opowiadał Andrzej Blikle.
Zaufanie powracało w wypowiedziach wielu uczestników spotkania. Mówił o tym między innymi Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro.
W kontekście klientów zwrócił on uwagę, że na rynek wchodzą kolejne pokolenia. Chcą one tego samego produktu, ale oczekują innej komunikacji, innego dotarcia ze strony firmy.
– Lider wraz z całym zespołem musi się zmieniać, dostosowywać do potrzeb klientów – zaznaczył Paweł Dziekoński dodając, że wykorzystując kanały cyfrowe nie można zapominać o relacjach i empatii.
Zwrócił on również uwagę na znaczenie szybkości działania – obecnie klienci oczekują w krótkim czasie ofert, informacji czy dostaną rabat, szybkich usług serwisowych etc.
Jan Kruk, prezes Centrali Farmaceutycznej CEFARM, uważa, że pożądane kompetencje lidera są podobne jak kiedyś, choć jak ocenił obecnie potrzeba więcej wiedzy informatycznej.
– Ale cechy podstawowe pozostały podobne, czyli wiedza, doświadczenie i umiejętność współpracy z zespołem – powiedział Jan Kruk.
Dodał, że lider powinien być otwarty, na ludzi – ale nie tylko.
– Świat się dynamicznie zmienia, tylko ludzie, którzy chcą się uczyć czegoś nowego, nie zamykają się w tym, co było dotychczas, są w stanie sprostać wyzwaniom – ocenił Jan Kruk.
Innymi słowami podobną umiejętność opisał Michał Mieszkiełło, partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.
– Zmiany, które następują w gospodarce, w technologiach czy na rynku usług są tak dynamiczne, że jedną z najważniejszych cech lidera jest wrażliwość na nie i dostrzeganie drobnych ruchów, co powoduje, że z dużym wyprzedzeniem można zaplanować strategię, zakomunikować ją – przede wszystkim zespołowi i konsekwentnie wdrażać – powiedział Michał Mieszkiełło.
Filip Wojciechowski, prezes firmy Kross, również podkreślił znaczenie odczytywania sygnałów, jakie spływają z zewnątrz i przekładania ich na konkretne działania.
– Jesteśmy w dekadzie ciągłych zmian gospodarczych i społecznych. W tych czasach kluczowa jest zwinność menedżerska, czyli możliwość szybkiej zmiany, dostosowania się do tego, co przynosi sytuacja – ocenił.
Tomasz Budziak, współwłaściciel spółki KBA i wiceprezes Inicjatywy Firm Rodzinnych, wskazał na kwestie pokoleniowe.
– Paradoksalnie, najważniejszą kompetencją staje się umiejętność odchodzenia, przekazywania swoich kompetencji innym, inspirowanie i uczenie ich tego, co umie się samemu – mówił Tomasz Budziak.
Inną perspektywę wprowadził również Artur Czepczyński, właściciel i prezes zarządu ABC Czepczyński. Czepczyński Family Foundation prowadzi działania, których celem jest m.in. zwiększanie dostępności do edukacji oraz stałe podnoszenie jej jakości.
– W obecnych czasach musimy przede wszystkim skupić się na budowaniu kompetencji u dzieci i u dorosłych, dotyczących większej tolerancji na niepełnosprawność. Obserwujemy, że liczba osób, która rodzi się z różnymi wadami i choruje na przeróżne choroby, jest coraz większa – powiedział Artur Czepczyński.
Podkreśla on, że dobry lider powinien stworzyć warunki, aby osoby z różnymi potrzebami mogły tworzyć jeden, zgrany zespół.
Ważne jest jeszcze jedno pojęcie w kontekście przywództwa: wiarygodność.
– Trzeba być sobą, trzeba być wiarygodnym a przede wszystkim trzeba być kompetentnym w tym co się robi, jak zarządza się zespołami. Wiarygodność jest podstawą do tego, żeby inni podążali za liderem, niezależnie od tego, jakie pokolenie na nas patrzy – podkreślił Grzegorz Olszewski.
Jacek Pochłopień