W kontekście przywództwa, podkreśla on znaczenie wiarygodności.
– Trzeba być sobą, trzeba być wiarygodnym a przede wszystkim trzeba być kompetentnym w tym co się robi, jak zarządza się zespołami. Wiarygodność jest podstawą do tego, żeby inni podążali za liderem, niezależnie od tego, jakie pokolenie na nas patrzy – podkreśla Grzegorz Olszewski.