– W obecnych czasach musimy przede wszystkim skupić się na budowaniu kompetencji u dzieci i u dorosłych, w kierunku większej tolerancji na niepełnosprawność. Obserwujemy, że liczba osób, która rodzi się z różnymi wadami i choruje na przeróżne choroby, jest coraz większa – mówi Artur Czepczyński, właściciel i prezes zarządu ABC Czepczyński. Czepczyński Family Foundation prowadzi działania, których celem jest m.in. zwiększanie dostępności do edukacji oraz stałe podnoszenie jej jakości.

Podkreśla on, że dobry lider powinien stworzyć warunki, aby osoby z różnymi potrzebami mogły tworzyć jeden, zgrany zespół.