Podkreśla on, że dobry lider powinien stworzyć warunki, aby osoby z różnymi potrzebami mogły tworzyć jeden, zgrany zespół.