Zaznacza on, że ważne jest również słuchanie opinii zespołu.