Sejmowe prace nad nowelizacją Ustawy o ograniczeniach w handlu w niedziele ruszają pełną parą. Pierwsze czytanie przygotowanego przez posłów Polski 2050 Szymona Hołowni projektu ma się odbyć już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jakie jest stanowisko PRCH? Czy stowarzyszenie chce powrotu handlowych niedziel?

Zakaz handlu w niedziele – aktualny stan prawny

Ograniczenia związane z handlem w niedziele obowiązują od 2018 r. Przewidują one odstępstwo od ustawowego zakazu handlu w niedziele tylko w stosunku do siedmiu niedziel w całym roku kalendarzowym, które wskazują zapisy art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Pierwsze czytanie projektu już w czerwcu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy Kodeks pracy został przygotowany przez posłów Polski 2050 Szymona Hołowni.Wpłynął on do Sejmu 21 marca 2024 r., a 14 maja został skierowany do pierwszego czytania. Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP, odbędzie się ono na najbliższym 13. posiedzeniu Sejmu. Obrady te zaplanowano na 12-14 czerwca 2024 r.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) docenia, że zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi ponownie rozpoczęła się dyskusja na temat przywrócenia możliwości handlu w niedziele. Po 8 latach postępujących ograniczeń niedzielnego handlu pojawił się projekt regulacji, pozwalający na zmianę obowiązujących obecnie przepisów. PRCH liczy, że ostateczny kształt rozwiązań ustawowych zostanie wypracowany w drodze konsultacji społecznych, do których zaproszone zostaną również organizacje branżowe– przekazali Gazecie Prawnej przedstawiciele stowarzyszenia.

PRCH nie ma wątpliwości

PRCH nie ma wątpliwości co do zasadności zmian.

Możliwość swobodnego handlu w niedziele może być jednym z silnych bodźców do wzrostu sprzedaży detalicznej, konsumpcji gospodarstw domowych i polskiego PKB – mówią przedstawiciele PRCH.

PRCH wylicza plusy zmian. Według szacunków stowarzyszenia likwidacja aktualnie obowiązujących ograniczeń powinna spowodować:

  • wzrost zatrudnienia w handlu,
  • wzrost obrotów całego handlu detalicznego,
  • zwiększone wpływy podatkowe państwa z VAT, PIT i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • wzrost ofert zatrudnienia dla osób zainteresowanych pracą w niepełnym wymiarze pracy, np. studentów,
  • wzrost konsumpcji Polaków, co przełoży się na wzrost PKB.

PRCH: "To jeden z silnych bodźców do wzrostu polskiego PKB"

PRCH od wielu lat niezmiennie opowiada się za przywróceniem swobody handlu we wszystkie niedziele.

Klienci powinni mieć wolny wybór i jeśli chcą robić zakupy w niedzielę, powinni mieć taką możliwość. Obiekty handlowe powinny być otwarte w godzinach, które są atrakcyjne dla klientów i najemców. W tej kwestii PRCH wspiera oczekiwania i postulaty najemców, prowadzących działalność w centrach i parkach handlowych. Jednocześnie, zagwarantowane powinno być prawo do odpoczynku dla pracowników handlu – czytamy w przesłanym nam stanowisku PRCH.

PRCH przypomina, że w ostatnich kilku latach z ograniczeń dotyczących handlu w niedziele zrezygnowały trzy europejskie państwa.

Przywrócenie możliwości handlu w niedziele oznaczałoby, że Polska ponownie dołączy do większości krajów Unii Europejskiej, które nie ingerują w możliwość otwierania sklepów w niedziele. W ostatnich kilku latach od zakazu handlu w niedziele całkowicie odstąpiły Dania, Finlandia i Węgry – zauważają przedstawiciele stowarzyszenia.