Ruszają sejmowe prace nad nowelizacją Ustawy o ograniczeniach w handlu w niedzielę. Przygotowany przez posłów Polski 2050 Szymona Hołowni projekt zmian został skierowany do pierwszego czytania. Ile niedziel handlowych przewiduje? Jakie jeszcze zmiany zakłada projekt?

Zakaz handlu w niedzielę – aktualny stan prawny

Ograniczenia związane z handlem w niedziele obowiązują od 2018 r.Przewidują one odstępstwo od ustawowego zakazu handlu w niedzielę tylko w stosunku do siedmiu niedziel w całym roku kalendarzowym. Niedziele te wskazują zapisy art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Temat zniesienia lub utrzymania ograniczeń był mocno akcentowany przy okazji zeszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Zakaz handlu w niedzielę – nadchodzi nowelizacja

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy Kodeks pracy został przygotowany przez posłów Polski 2050 Szymona Hołowni. Wpłynął on do Sejmu 21 marca 2024 r., a 14 maja został skierowany do pierwszego czytania. Nie wiadomo jeszcze, podczas którego posiedzenia Sejmu ono się odbędzie, ale projekt ma spore szanse na to, aby zakończyć z sukcesem proces legislacyjny.

Dwie niedziele handlowe w miesiącu i 200 proc. wynagrodzenia

Nowelizacja proponuje zwiększenie liczby niedziel handlowych z siedmiu w roku do dwóch w miesiącu. Ograniczenia miałby nie obowiązywać w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu. Poselska propozycja zmian rozszerzy także uprawnienia pracownicze z tytułu pracy w niedzielę. Projektodawcy proponują bowiem 200 proc. wynagrodzenia za pracę w niedzielę, wolny od pracy inny dzień oraz co najmniej dwie niedziele w miesiącu kalendarzowym – czytamy w projekcie.

Ustawowy zakaz nie spełnia części celów

Jak oceniają autorzy nowelizacji "dotychczasowy okres obowiązywania ustawy pokazał, że nie spełniła ona części celów, dla jakich ją przyjęto" i wskazują, że przedstawiony przez nich projekt jest "efektem analizy skutków obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ograniczeń handlu w niedziele oraz badań poparcia społecznego dla tych regulacji".

"Proponowany projekt oznaczać będzie zwiększenie swobody wyboru konsumentów, co do czasu i miejsca robienia zakupów. Nastąpi wzrost zatrudnienia i dochodów osób zatrudnionych w handlu. Gwarancje wolnych dni i weekendów sprawiają, że większa liczba dni pracy w niedziele w znikomym stopniu wpłynie na sytuację pracowników i rodzin" – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.