Dwie popularne sieci handlowe poinformowały o nawiązaniu współpracy partnerskiej, której celem jest utworzenie długoterminowego sojuszu zakupowego na polskim rynku. Chodzi o Auchan Polska i Intermarché. Kilka dni temu złożone zostały w tej sprawie wnioski do Prezesa UOKiK. Jaki będzie efekt tej współpracy?

Dwie sieci handlowe chcą zawrzeć przymierze zakupowe

Dwie popularne sieci handlowe poinformowały o nawiązaniu współpracy partnerskiej, której celem jest utworzenie długoterminowego sojuszu zakupowego na polskim rynku. Chodzi o Auchan Polska i Intermarché. "Wyrazem zawartego porozumienia jest podpisany list intencyjny, w którym obie sieci uzgodniły zamiar powołania wspólnych struktur zakupowych na najbliższych 10 lat" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

– Przymierze zakupowe, które zamierzamy zawrzeć, chcielibyśmy rozwijać w perspektywie długoterminowej i liczymy na to, że w sposób pozytywny wpłynie na rynek handlu spożywczego w Polsce – powiedział Maciej Ćwikliński, Prezes Intermarché w Polsce.

Auchan Polska i Intermarché – dwa wnioski do UOKiK

Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zostały 24 maja 2024 r. złożone dwa wnioski o zgodę na koncentrację. "W pierwszym ze złożonych do UOKiK wniosków zakres współpracy zakłada prowadzenie wspólnych negocjacji warunków zakupu produktów spożywczych i niespożywczych marek własnych, krajowych i międzynarodowych z wybranymi dostawcami dostarczającymi te artykuły bezpośrednio do każdej z sieci. Drugi wniosek odnosi się do towarów lub usług, które Auchan oraz Intermarché nabywać będą na potrzeby prowadzenia własnej działalności" – czytam w komunikacie, przekazanym przez sieci handlowe. Utworzony podmiot prawny, którego równoprawnymi właścicielami będą Intermarché i Auchan, ma reprezentować sieci w rozmowach z kontrahentami.

Jakie będzie efekt przymierza zakupowego?

Na przymierzu zakupowym mają, zdaniem stron zaangażowanych, skorzystać klienci. Prezes Auchan Polska podkreślił, że sojusz umożliwi dostęp do wyjątkowo szerokiego asortymentu w cenach pozwalających im na oszczędniejsze gospodarowanie domowymi budżetami.

– Podejmujemy tę współpracę w przekonaniu, że pozwoli nam z jeszcze większą skutecznością dbać o siłę nabywczą polskiego konsumenta, co wraz z dostępnością wyjątkowo szerokiego asortymentu na stałe wpisane jest w strategię naszej sieci. Liczymy także, że przyniesie nowe możliwości rozwoju biznesu dla naszych dostawców, z perspektywą dalszego rozwoju długoterminowych partnerstw – powiedział Alexandre Saussard, Prezes Auchan Polska.

– Jesteśmy przekonani, że zyskają na tym przede wszystkim klienci. Łącząc potencjał obu sieci stworzymy naszym dostawcom szansę do wspólnego i trwałego rozwoju – dodał prezes Maciej Ćwikliński.

Wojna marketów, czyli sieci handlowe w ofensywie

Jeśli Prezes UOKiK wyrazi zgodę na koncentrację Auchan Polska i Intermarchépodpiszą wiążącą umowę. Przedstawiciele sieci zakładają, że może to nastąpić do końca trzeciego kwartału tego roku. Tymczasem na rodzimym rynku trwa w najlepsze zacięta walka pomiędzy dwoma największymi graczami branży, biorąc pod uwagę wielkość przychodów w 2023 r., czyli Biedronką i Lidlem. Sojusz może więc sporo namieszać w wojnie marketów, ale zgodnie z przysłowiem, gdzie dwóch się bije… W jaki sposób zawarte pomiędzy Auchan Polska i Intermarchéprzymierze wpłynie na branżę i jakie będą rzeczywiste korzyści dla klientów, czas pokaże.