Jednym z programów krajowych współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014–2020 jest Polska Cyfrowa. Z konkursami dotacji wystartował on jako pierwszy, jeszcze w 2014 r.
W zeszłym tygodniu odbyła się uroczysta konferencja inauguracyjna, podczas której reprezentanci Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Administracji i Cyfryzacji przedstawili cele i założenia programu. Goście mieli też okazję zapoznać się z przykładami ciekawych projektów z zakresu upowszechniania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Reklama

Reklama
Jak podkreśliła Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, Polska to jedyny kraj unijny, który zdecydował się na utworzenie odrębnego programu poświęconego stricte cyfryzacji. – Pogram Polska Cyfrowa jest bardzo wymagający. Stawia przed nami duże wyzwanie cywilizacyjne i kulturowe. Jest on jednak niezbędny do jak najlepszego wykorzystania szansy na objęcie cyfryzacją wielu dziedzin życia i upowszechnienie technologii informacyjnych w społeczeństwie – zaznaczyła minister Wasiak.
Wiceminister infrastruktury i rozwoju, Iwona Wendel, podkreślała, że Polska Cyfrowa jest jednym z elementów układanki całego systemu Funduszy Europejskich. Przedsięwzięcia realizowane z tego programu będą komplementarne do tych, podejmowanych z pozostałych programów krajowych i regionalnych.
Z kolei wiceminister administracji i cyfryzacji Roman Dmowski podkreślał kompleksowość Polski Cyfrowej. Z jednej strony wspierane będą projekty budowy sieci nowej generacji, umożliwiające zapewnienie użytkownikowi końcowemu dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Z drugiej zaś prowadzone będą działania edukacyjne. – Aby bezpiecznie i kreatywnie korzystać z pojawiąjących się możliwości, które oferuje gospodarka cyfrowa, niezbędne jest wyposażenie Polek i Polaków w każdym wieku w adekwatne kompetencje cyfrowe. Dla młodych osób jest to szansa na atrakcyjne zatrudnienie, sukces zawodowy, a dla osób starszych na bardziej komfortowe i samodzielne życie – mówił wiceszef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC).
Krótko scharakteryzował też wnioski o dofinansowanie projektów złożone bezpośrednio przez MAC, zakładające:
● uproszczenie i elektronizację procedur administracyjnych dla obywatela i przedsiębiorcy,
● informatyzację jednostek samorządu terytorialnego z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze, integrację rejestrów publicznych z wykorzystaniem krajowej szyny usług,
● dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eIDAS,
● jedno okienko obywatela do komunikacji z administracją publiczną i nie tylko.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH KONKURSU DOTACJI ORGANIZOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA.