Prywatni operatorzy apelują o uczciwą konkurencję: "Poczta Polska nie potrafi pogodzić się z dwukrotną decyzją Krajowej Izby Odwoławczej oddalającą jej wnioski oraz podtrzymującą argumenty operatorów prywatnych w przetargu na obsługę sądów powszechnych i prokuratur wygranym przez Polską Grupę Pocztową" - komentuje działanie Poczty Polskiej po ogłoszeniu wyroku KIO dr Rafał Zgorzelski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.

Krajowa Izba Odwoławcza 16 grudnia 2013 roku podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa w sprawie wygranego przez Polską Grupę Pocztową przetargu na obsługę korespondencji sądów i prokurator. W ogłoszonym wyroku KIO oddaliła odwołanie Poczty Polskiej i potwierdziła, że PGP spełnia wszystkie kryteria konieczne do realizacji kontraktu. Była to pierwsza, tak prestiżowa przegrana Poczty Polskiej z niezależnym operatorem. Rzecznik Poczty Polskiej, Zbigniew Baranowski, zapowiedział, że Poczta nie złoży broni i będzie walczyć o wynik przetargu. Nie podał jednak na jakie kroki zdecyduje się operator powszechny. Jedną z możliwości jest zaskarżenie wyroku KIO do sądu okręgowego.

"W związku z wyczerpaniem argumentów merytorycznych, Poczta Polska próbuje podważyć wiarygodność PGP sugerując w sposób nieuprawniony, iż tylko ten podmiot jest w stanie zrealizować taki kontrakt - zauważa Zgorzelski.

W wydanym oświadczeniu Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych stwierdził, że nieprawdą jest, jakoby Poczta Polska była dziś jedynym podmiotem mogącym realizować tak skomplikowane zlecenia jak obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nieprawdą jest też to, jakoby tylko Poczta Polska dysponowała odpowiedniej gęstości siecią pocztową. Operatorzy prywatni dysponują wymaganą przez sądy i prokuratury siecią placówek pocztowych, wspomaganą dodatkowo przez infrastrukturę nowoczesnych awizomatów pocztowych.

"Stanowczo sprzeciwiamy się nieuczciwej konkurencji na rynku pocztowym. Zamykanie rynku doprowadzi wyłącznie do spadków przychodów Poczty Polskiej, zwolnień i redukcji roli tej organizacji, bo coraz więcej zleceń będzie trafiać do operatorów alternatywnych, którzy są efektywniejsi i tańsi" – dodaje Zgorzelski.

PGP będzie świadczyła usługę w oparciu o sieć ponad 7000 placówek pocztowych w całym kraju, zgodnie z kryteriami stawianymi przez CZdS:
a) co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko – wiejskich,
b) co najmniej jedna placówka pocztowa, licząc średnio w skali kraju, na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich,
c) w każdej gminie co najmniej jedna stała placówka pocztowa,
d) wskazane w lit. a-c placówki pocztowe czynne będą w terminach wymaganych przez CZdS.Świadczenie usług dla sądów i prokuratur, będzie możliwe m.in. dzięki współpracy z kilkoma partnerami obecnymi od dawna na rynku. PGP pragnie podkreślić, że w każdej z ww. placówek pocztowych będzie można odebrać przesyłkę nadaną przez sądy i prokuratury (wcześniej awizowaną u adresata), zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa. Warto dodać, że PGP przy świadczeniu usług zamierza postawić sobie surowsze wymagania, niż wymagania stawiane przez CZdS, tak by adresaci korespondencji byli usatysfakcjonowani w jak największym stopniu. Przykładowo niezależną siecią od ww. placówek, będzie sieć awizomatów pocztowych. Urządzenia mają za zadanie usprawnić proces doręczania przesyłek rejestrowanych poprzez umieszczanie ich przez listonoszy w wybranych przez adresata automatach.