Możliwość zdalnego podejmowania niemal wszystkich decyzji przez zarządy i rady nadzorcze spółek kapitałowych to kluczowe rozwiązanie w przygotowanym przez MAP projekcie nowelizacji kodeksu.
Dziś przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają, by w spółkach kapitałowych rady nadzorcze podejmowały decyzje na posiedzeniach, w których członkowie biorą udział osobiście (np. art. 222 k.s.h.). Chyba że w umowie lub statucie spółki przewidziano możliwość porozumiewania się na odległość, np. w ramach telekonferencji. Podobnie sprawa ma się z zarządami. Wielokrotnie sądy wskazywały, że nie może ostać się w obrocie uchwała podjęta bez osobistej obecności członków organu, skoro stosownej możliwości głosowania akcjonariusze lub udziałowcy nie przewidzieli.
O tym, jak ważne jest wpisanie możliwości zdalnego porozumiewania się w umowę lub statut, przekonuje się właśnie wiele firm. Przykładowo członek rady nadzorczej z Włoch do Polski nie przyleci. Podobnie będzie z menedżerem z USA, gdyż nie miałby możliwości powrotu do Stanów.