Już od 1 marca 2020 r. w polskim prawie pojawi się nowy typ spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna (P.S.A.). Właśnie tego dnia wejdzie w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 30 sierpnia 2019 r. poz. 1655), która wprowadza nową instytucję. Rozpoczynamy dziś komentowanie wybranych przepisów kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) dotyczących prostej spółki akcyjnej (w wersji obowiązującej od 1 marca 2020 r.).
Prosta spółka akcyjna zawiera cechy zarówno klasycznej spółki akcyjnej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a nawet niektóre instytucje zbliżające ją do spółek osobowych. Dla kogo została zatem przeznaczona? Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej przedmiotową spółkę – impulsem i punktem wyjścia do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej była analiza otoczenia prawnego funkcjonowania w Polsce start-upów. Są to przedsięwzięcia, które mają potencjał bardzo szybkiego wzrostu dzięki przewadze technologicznej lub niszy rynkowej, która nie została jeszcze odkryta i zagospodarowana. Realizowane są najczęściej w obszarze nowych technologii, w warunkach dużej niepewności rynkowej, na etapie poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego.
Ponadto wprowadzenie P.S.A. zostało wskazane jako jedno z kluczowych rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców, naukowców, inwestorów i administrację w Białej księdze innowacji, która została przygotowana we wrześniu 2016 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Rady do spraw Innowacyjności, koordynującej politykę innowacyjności realizowaną przez rząd.