Prosta spółka akcyjna to nowa forma prawna, nowe rozwiązanie dla biznesu. Już 1 marca 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej. Jak sama nazwa wskazuje ma być prościej. Przede wszystkim do założenia prostej spółki akcyjnej wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł. Bardzo szybko założymy tę spółką, mianowicie w 24 h. Na czym jeszcze polegają uproszczenia? Jak założyć prostą spółkę akcyjną? Na te pytania odpowiemy w podcaście.

Do uproszczeń zaliczyć należy:

• Szybką rejestrację spółki,
• Podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
• Przeprowadzanie zgromadzeń także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
• Prowadzenie rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej,
• Brak rady nadzorczej (z pozoru uproszczenie może być uważane za wadę prostej spółki akcyjnej, gdyż zmniejsza to bezpieczeństwo spółki, a co za tym idzie może być trudniej pozyskać inwestorów),
• Świadczenie pracy oraz usług równoznaczne z wkładem,
• Do zbycia akcji wystarczające np. złożenie przez strony umowy oświadczeń woli przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
• Łatwiejsza likwidacja.


Prosta spółka akcyjna wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla startupów. Jak ją założyć? Zacznijmy od tego, że prosta spółka akcyjna może zostać założona nawet przez jedną osobą. Co istotne akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Jak już wspomniałam kapitał akcyjny to co najmniej 1 zł. Akcje tej spółki nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne. Wkład można wnieść zarówno pieniężny jak i niepieniężny.

Więcej w podcaście!

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:
Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl