Prosta spółka akcyjna (PSA) – czyli trzeci typ spółki kapitałowej – stanie się elementem systemu prawa spółek już od 1 marca 2020 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które przygotowało przepisy, zakłada, że docelowo będzie tworzonych 14 tys. PSA rocznie. Nowa instytucja zostanie wprowadzona na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana zaledwie kilka dni temu (Dz.U. z 30 sierpnia 2019 r. poz. 1655).

Pomysł powołania nowego typu podmiotu kapitałowego od początku budził kontrowersje. Wielu ekspertów twierdziło, że PSA nie będzie ani prosta, ani akcyjna. Postanowiliśmy zatem zapytać ekspertów, czy założenia urzędników są realne. I czy nowy typ służyć będzie tylko start-upom, czy także innym podmiotom, które do tego miana nie aspirują.