29 wyjątków od zakazu handlu w niedziele zawiera ostateczny projekt ustawy, do którego dotarł DGP. Bez problemu kupimy np. owoce i warzywa mimo teoretycznych obostrzeń formalnychRadykalnej pierwotnie ustawie bardzo mocno spiłowano zęby. Liczba wyłączeń zakazu wzrosła o 12 w porównaniu z pierwszą wersją projektu, z czego na wprowadzenie czterech NSZZ „Solidarność”, autor przepisów, zdecydował się w ostatnich dniach na skutek konsultacji z przedsiębiorcami. Kupcy z bazarów i hal targowych mogą spać spokojnie. Handel w takich miejscach nie będzie limitowany czasowo.