106 mln zł ze środków UE trafi na pożyczki dla startupów - poinformowała w poniedziałek PARP. Młodzi przedsiębiorcy będą mogli starać się o nią w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji od 18 lipca.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na finansowanie innowacyjnych projektów, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju. "To druga odsłona tego instrumentu, który spotkał się w ubiegłych latach z pozytywnym przyjęciem przez rynek. (...) Mechanizm jest dźwignią finansową dla młodych spółek, która umożliwia przejście z fazy startowej do fazy wzrostu. Fundusz został skonstruowany jako źródło dłużnej formy finansowania dla innowacyjnych startupów, które pozyskały kapitał od inwestorów prywatnych, tj. anioła biznesu lub funduszu podwyższonego ryzyka typu venture capital" - zaznaczyła Agencja.

PARP wyjaśniła, że Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji pozwala młodym przedsiębiorcom prowadzącym innowacyjną działalność na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania. "Większa dostępność finansowania dłużnego ze środków publicznych mobilizuje środki profesjonalnych inwestorów prywatnych, promując wśród nich wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych" - podkreśliła Agencja.

Spółka kapitałowa będzie mogła ubiegać się o pożyczkę w kwocie od 200 tys. zł do 2 mln zł. Jej wysokość nie może przewyższać równowartości środków pozyskanych od inwestora prywatnego w drodze emisji udziałów lub akcji.

PARP podała, że oferowane w ramach Funduszu pożyczki nie wymagają takich zabezpieczeń, jak np. hipoteka. "Przedsiębiorca zobowiązany jest jedynie do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przedłożenia aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zabezpieczającym właściwe wydatkowanie środków. Dodatkowo, w przypadku gdy w ramach projektu wspartego pożyczką zostaną nabyte lub wytworzone rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, których jednostkowa wartość przekracza 20 tys. zł, pożyczkobiorca zobowiązany jest na nich ustanowić zastaw rejestrowy na rzecz Agencji" - podkreślono.

"Pożyczka udzielana jest na okres maksymalnie 8 lat w przypadku spółek w fazie startowej oraz 6 lat w przypadku firm zarejestrowanych nie wcześniej niż 55 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Przedsiębiorca może skorzystać z karencji kapitału i odsetek – w przypadku przedsiębiorstwa w fazie uruchomienia działalności do 36 miesięcy, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa, które rozwija swoją działalność – do 24 miesięcy" - dodano.

Agencja poinformowała, że pożyczki mają stałe oprocentowanie. Wnioski o jej udzielenie będą przyjmowane od 18 lipca br.