Ubywa wytwórców zdrowego jedzenia, kurczy się też powierzchnia upraw potrzebnych do jego produkcji.Na koniec 2015 r. w produkcji żywności ekologicznej specjalizowało się 23 tys. podmiotów. To o 2,4 tys. mniej niż przed rokiem. Powierzchnia upraw ekologicznych w ciągu ostatniego roku zmniejszyła się aż o 77 tys. ha, do łącznie 580,7 tys. ha – wynika z najnowszych danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Ubiegły rok był drugim z rzędu, w którym rynek zmalał. Z tą jednak różnicą, że spadki... nabrały tempa. W 2014 r. liczba producentów zmniejszyła się o 1,6 tys., a powierzchnia upraw o nieco ponad 12 tys. ha.