Ograniczanie deficytów budżetowych większości państw idzie dobrze. Gorzej z długiem publicznym
Polska będzie trzecim – po Szwecji i Niemczech – państwem Unii Europejskiej, któremu uda się sprowadzić proporcję długu publicznego do produktu krajowego brutto do poziomu sprzed rozpoczęcia kryzysu. Wprawdzie w pewnej mierze jest to efekt przeniesienia środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, nie zmienia to jednak faktu, że na tle pozostałych krajów nasza sytuacja jest niezła.
– Konsolidacja fiskalna podjęta przez ostatnie kilka lat zbudowała wśród inwestorów finansowych wiarę w słuszność podjętej drogi. Wiarygodność, która została uzyskana tak dużym kosztem, nie może zostać utracona – napisał we wstępie do raportu World Economic Outlook Olivier Blanchard, główny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego.