Wciąż nie ma porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na rok 2015. Negocjacje w tej sprawie prowadzili w piątek przedstawiciele Rady, Komisji i Parlamentu. Rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu.

Aby uzgodnić budżet na rok 2015 trzeba najpierw dokończyć prace nad tegorocznym budżetem, a z tym wcale nie jest łatwo. Komisja Europejska zaproponowała m.in., aby zwiększyć środki w unijnej kasie o prawie 5 miliardów euro, by zapłacić zaległe rachunki.

Europosłowie, którzy z ramienia Parlamentu uczestniczą w negocjacjach podkreślają, że tę kwestie należy uzgodnić w pierwszej kolejności. Ich zdaniem jednak, przedstawiciele państw członkowskich, którzy obradowali w piątek na szczeblu ministrów finansów "ignorują konieczność ustalenia budżetu dla Europy" zajmując się jedynie sporami dotyczącymi rewizji składek poszczególnych krajów. "Stanowisko Parlamentu jest znane od początku, chcemy, by długi Unii zostały spłacone, a polityczne obietnice utrzymane" - napisali europosłowie w oświadczeniu.

Rozmowy budżetowe zostały odłożone do poniedziałku. W tym dniu mija czas, w którym należy Komisja, Rada i Parlament powinni znaleźć kompromis. Jeśli to się nie uda Komisja Europejska będzie musiała przedstawić nową propozycję budżetu na przyszły rok.