Parlament Europejski wstępnie przyjął sprawozdania powołujące wspólny nadzór bankowy państw strefy euro. Nadzór to pierwszy krok do tak zwanej unii bankowej. Miałby on zapobiegać podejmowaniu ryzykownych decyzji finansowych, wcześniej wykrywać zagrożenia i przeciwdziałać kryzysom.

Projekt przewiduje, że nadzór nad ponad 150 najważniejszymi bankami w strefie euro będzie sprawować Europejski Bank Centralny. Poseł Sławomir Nitras zwraca uwagę, że po raz pierwszy w historii pełny nadzór nad bankami zostanie przeniesiony do wspólnej europejskiej instytucji.

Danuta Hubner określa przyjęte ustalenia jako kompromis osiągnięty wskutek zabiegów polskich eurodeputowanych. Dają one możliwość przystąpienia do wspólnego nadzoru bankowego krajom spoza strefy euro. Jeżeli państwa te zdecydują się poddać nadzorowi, uzyskają status pełnoprawnego członka w Radzie Nadzoru i zachowają prawo do zrezygnowania lub zawieszenia swojego członkostwa.

Reklama

Polski rząd wspiera projekt utworzenia unii bankowej i poważnie rozważa przystąpienie. Nadzór Bankowy zacznie działać od połowy przyszłego roku.