Parlament Europejski poparł propozycję wspólnej ochrony inwestycji poza granicami Unii. Autorem raportu i rezolucji w tej sprawie jest poseł Paweł Zalewski.

Proponowane przepisy zakładają zrównanie szans i jednakową dla każdego państwa ochronę jego inwestycji poza granicami Unii. Zdaniem posła Pawła Zalewskiego przepisy będą dla Polski korzystne. Polscy inwestorzy w Chinach, czy w Rosji po zawarciu nowych unijnych umów, wreszcie - jak twierdzi autor raportu - będą mogli cieszyć się takim samym poziomem ochrony swoich inwestycji, jak inwestorzy z innych krajów unijnych.

Obecnie każdy kraj zawiera dwustronne umowy. Jak podkreślił Paweł Zalewski, ochrona niemieckich czy holenderskich inwestycji w Rosji jest znacznie lepsza niż polskich. Nasze negocjacje z Rosją w tej sprawie trwają ponad 10 lat. Stworzenie kategorii „europejskiego inwestora” zapewni - jego zdaniem -wszystkim państwom jednakową najwyższą ochronę. Nowe przepisy mają stanowić też ochronę przed stosowaniem argumentów politycznych w kwestiach gospodarczych.
Ostateczna treść przepisów negocjowana będzie teraz z Radą i Komisją Europejską .