PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu jednego z największych i najprężniej rozwijających się samorządów w Polsce – Miasta Wrocław. Umowa została zawarta na ponad 4 lata – podaje serwis prasowy banku.

PKO BP zobowiązał się do prowadzenia bankowej obsługi budżetu oraz jej 33 jednostek okołobudżetowych w okresie od października 2012 r. do stycznia 2017 r. Poza otwarciem i prowadzeniem rachunków bankowych oraz realizacją operacji bankowych we wszystkich systemach i trybach, usługi banku obejmują m.in. kompleksową obsługę kart płatniczych, w tym kart przedpłaconych, realizację transakcji czekowych i walutowych, prowadzenie rachunku skonsolidowanego, obsługę płatności masowych oraz udostępnienie terminali kart płatniczych.

Ponadto bank udzielił miastu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 250 mln zł, który będzie przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kolejnych latach prowadzenia obsługi bankowej.

„Obsługa bankowa budżetu Miasta Wrocław znacznie rozszerzy skalę współpracy ze strategicznym klientem samorządowym, wzmocni również pozycję banku na rynku obsługi depozytowej podmiotów sektora publicznego w Polsce – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP.

Łączne zaangażowanie Banku wobec miasta oraz powiązanych z nim podmiotów wynosi blisko 1,2 mld zł. Poza kredytami udzielonymi samemu miastu, PKO BP finansuje również kluczowe przedsięwzięcia realizowane przez miejskie spółki zależne i celowe, w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, czy Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Niedawno PKO Bank Polski, w konsorcjum z Bankiem Nordea Bank Polska, podpisał umowę wykupu wierzytelności w związku z projektem budowy obiektu Afrikarium-Oceanarium realizowanym przez wrocławskie zoo. Ponadto niektóre spółki miasta korzystają w banku z obsługi depozytowej i lokat terminowych.

W województwie dolnośląskim z usług Banku korzysta ok. 100 gmin i powiatów – m.in. gmina Wrocław, Wałbrzych, Bolesławiec i Bogatynia. Bank obsługuje też kluczowe podmioty korporacyjne w regionie, takie jak: KGHM Polska Miedź, Grupa Impel, NG2 i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.