4,94 mld zł – to zysk netto za 2011 r. największej w Polsce grupy elektroenergetycznej. W ubiegłym roku spółka zarobiła na czysto 2,99 mld zł. Do porównania należy się jednak raczej posłużyć wynikiem skorygowanym o wydarzenia jednorazowe.
W ubiegłym roku do PGE wpłynęło bowiem 1,6 mld zł ze sprzedaży udziałów w Polkomtelu, ale jednocześnie spółka musiała odpisać rezerwę w wysokości ok. 840 mln zł w związku z możliwością korekt rekompensat, wypłaconych z tytułu wcześniejszego rozwiązania kontraktów długoterminowych.

10 proc. o tyle PGE zwiększyła swoje przychody w 2011 r.