4,94 mld zł – to zysk netto za 2011 r. największej w Polsce grupy elektroenergetycznej. W ubiegłym roku spółka zarobiła na czysto 2,99 mld zł. Do porównania należy się jednak raczej posłużyć wynikiem skorygowanym o wydarzenia jednorazowe.
W ubiegłym roku do PGE wpłynęło bowiem 1,6 mld zł ze sprzedaży udziałów w Polkomtelu, ale jednocześnie spółka musiała odpisać rezerwę w wysokości ok. 840 mln zł w związku z możliwością korekt rekompensat, wypłaconych z tytułu wcześniejszego rozwiązania kontraktów długoterminowych.

10 proc. o tyle PGE zwiększyła swoje przychody w 2011 r.

Nie zmienia to faktu, że zysk jest rekordowy i nawet po korekcie jest wyższy od ubiegłorocznego o 38 proc. Zarząd zamierza w związku z tym przeznaczyć na dywidendę prawie 2,47 mld zł, co da 1,32 zł na jedną akcję. Zwiększy też nakłady na inwestycje o ponad 1/5. Wzrosną one z 4,3 mld zł w 2011 r. do ok. 5,3 mld zł w tym roku, czyli do poziomu z roku 2010. Pieniądze spółka chce przeznaczyć na budowę nowych bloków na węgiel kamienny o mocy 2 x 900 MW w Elektrowni Opole, a także budowę nowego bloku 460 MW w Elektrowni Turów, bloków gazowo-parowych w Elektrociepłowni Pomorzany (240 MW), Elektrociepłowni Gorzów (135 MW), Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz (240 MW) oraz Elektrociepłowni Puławy (600 – 840 MW).

3,55 mld zł wyniósł zysk netto spółki w 2011 r. skorygowany o zdarzenia jednorazowe

Grupa Kapitałowa PGE jest największą grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., a w rynku dystrybucji energii elektrycznej prawie 30 proc. Ponad 38 proc. akcji PGE jest notowanych na giełdzie, pozostałe należą do Skarbu Państwa.