Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie rekomendacji co do dywidendy z zysku za 2011 rok. Spółka analizuje obecnie efekty taryfy gazowej, zatwierdzonej ostatnio przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), poinformowała prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa.

"Zarząd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie dywidendy. Analizujemy efekty zatwierdzenia przez URE taryfy" - powiedziała Piotrowska-Oliwa podczas konferencji prasowej.

PGNiG podało niedawno, że nowa taryfa gazowa, z zatwierdzonymi przez URE podwyższonymi cenami, wejdzie w życie 31 marca br.

Będzie ona obowiązywać do końca tego roku. Decyzja URE oznacza wzrost cen gazu o ok. 7-10% dla gospodarstw domowych i o ok. 15% dla odbiorców przemysłowych.

Reklama

W ub. roku Skarb Państwa zaproponował przeznaczenie 708mln zł z zysku PGNiG za 2010 rok, wynoszącego 1.702 mln zł, na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, przy czym część dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa została wypłacona w formie niepieniężnej (max. 30,10 mln zł). Prawie 922 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

Reklama

W 2010 roku ZWZ PGNiG zdecydowało o przeznaczeniu 472,00 mln zł na wypłatę dywidendy, z tego maksymalnie 339,99 mln zł w formie dywidendy niepieniężnej, co oznaczało wypłatę w wysokości 8 gr na akcję (wobec 9 gr rok wcześniej).

W I-IV kw. 2011 roku spółka miała 1.626 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2.457 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 23.005 mln zł wobec 21.281 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 1.616 mln zł zysku netto wobec 1.702 mln zł zysku rok wcześniej.