Zarząd PKN Orlen zaproponował, aby zysk netto spółki za 2011 r. w wysokości ponad 1 mld 386 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy - poinformował w czwartek płocki koncern.

Rekomendacja zarządu PKN Orlen, gdyby została zaakceptowana przez akcjonariuszy, oznaczałaby, że płocki koncern nie wypłaciłby dywidendy za 2011 r.

W 2010 r. zysk netto PKN Orlen wyniósł 2 mld 357 mln zł i decyzją akcjonariuszy - w czerwcu 2011 r. - został przeznaczony na kapitał zapasowy.

Reklama

PKN Orlen wyjaśnił, że stanowisko zarządu spółki w sprawie dywidendy za 2011 r. "wynika z założeń długofalowej strategii rozwoju, przewidującej realizację kluczowych inwestycji w obszarach upstreamu (wydobycia - PAP) i energetyki, które to segmenty będą stanowiły dźwignię dalszego wzrostu wartości grupy Orlen".

PKN Orlen podał w czwartek, że w 2011 r. przychody z działalności operacyjnej wyniosły w koncernie 3 mld 173 mln zł przy osiągniętych w 2011 r. 2 mld 756 mln zł.