Akcjonariusze spółki Tauron Polska Energia zdecydują na walnym zgromadzeniu 24 kwietnia o przeznaczeniu 368,04 mln zł z zysku za 2011 r., wynoszącego 1.083,43 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,21 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Projekt jest zgodny z rekomendacją zarządu spółki. Pozostałe 715,39 mln zł z zysku ma zostać przeznaczone na zasilenie kapitału zapasowego, podano w projektach. Na dzień dywidendy proponuje się wyznaczyć 2 lipca br., a na termin jej wypłaty - 20 lipca br.

"Wypracowany zysk netto, w części pozostawionej w spółce będzie przeznaczony, poprzez mechanizmy centralnego finansowania, na finansowanie programu inwestycyjnego wynikającego ze strategii korporacyjnej" - napisał zarząd w uzasadnieniu do projektu.

Na 2012 rok i lata kolejne zakłada się znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych, których pokrycie będzie wymagało stopniowego wzrostu zadłużenia grupy z uwagi na niewystarczającą ilość środków własnych, podkreśla spółka.

W ub.r. ZWZ Tauronu przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190,477 mln zł oraz dodatkowo 72,4 mln zł z kapitału zapasowego, co dało łącznie po 15 gr na akcję.

Spółka energetyczna Tauron miała narastająco w I-IV kw. 2011 roku 1239,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 991,40 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 20755,22 mln zł wobec 15428,88 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 1083,43 mln zł zysku netto wobec 190,48 mln zł zysku rok wcześniej.