Dobra wiadomość: będą pieniądze na wspieranie przedsiębiorstw. Zła: tylko niektórych. Komisja Europejska znalazła dodatkowe 400 mln euro na wspieranie przedsiębiorstw w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.
Najwięcej pieniędzy przeznaczonych na PO IG 2007 – 2013 pójdzie na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (blisko 150 mln euro) oraz badania i rozwój nowoczesnych technologii (ponad 140 mln euro). Pieniądze pochodzą z krajowej rezerwy wykonania i programu dostosowania technicznego. Ale oprócz tego dokonano jeszcze przesunięć. Ich efektem będzie mniejsza pula pieniędzy na priorytety „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” (o 102 mln euro) oraz „Pomoc techniczna” (o 96 mln euro).
Mimo to zdaniem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej polskie firmy skorzystają na przesunięciach dokonanych przez KE. – Dodatkowe środki na PO IG skierowane są do przedsiębiorców, a to oznacza możliwość ogłoszenia kolejnych konkursów i udzielenia wsparcia na większą liczbę projektów – mówi Bieńkowska. Do tej pory w ramach PO IG podpisano 8,3 tys. umów, z czego ponad 7 tys. wyłącznie z przedsiębiorcami. Umów na dofinansowanie firmowych projektów będzie jeszcze więcej, bo dzięki zwiększeniu budżetu PO IG pojawiły się okazje do uzyskania potrzebnych środków.
W tym roku rozpisanych zostanie 8 naborów wniosków dla przedsiębiorców chcących otrzymać gotówkę na innowacje. Już 16 stycznia rozpocznie się nabór wniosków w konkursie „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”, w którym do rozdania będzie 700 mln zł. Kolejne okazje nadarzą się już w marcu (m.in. konkurs na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej i nabór wniosków na kredyt technologiczny). – Być może kolejne środki pojawią się w kredycie technologicznym na 2013 rok – mówi podsekretarz stanu w MRR Iwona Wendel. Zaznacza jednak, że sprawa jeszcze nie jest przesądzona. To, że Bruksela pod koniec trwającej perspektywy finansowej stawia na innowacyjność przedsiębiorstw, nie dziwi. – Cała perspektywa finansowa 2014 – 2020 ma być nastawiona właśnie na innowacyjność i czystą energię – mówi Aldona Janicka, konsultant ds. funduszy UE w firmie ECDF. Łącznie w ramach konkursów w 2012 r. do polskich firm może trafić blisko 5 mld zł dotacji. Z najnowszych danych MRR wynika, że Polska wysłała do KE w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych rachunki na ponad 50 mld zł, co oznacza realizację celu na 2011 rok na poziomie ponad 126 proc.