BGK poinformował w komunikacie, że w ramach przeprowadzonego 6 i 7 grudnia naboru wpłynęła rekordowa liczba 628 wniosków na kwotę dofinansowania rzędu 1,6 mld zł, co stanowi 650 proc. wartości środków finansowych, przeznaczonych na ten konkurs i 120 proc. całości środków na ten kredyt w ramach działania 4.3 POIG.

"W związku z niespodziewanym zainteresowaniem premią technologiczną w naborze grudniowym, zmuszeni jesteśmy zweryfikować terminy kolejnych naborów wniosków. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie odbędzie się nabór wniosków przewidywany na wiosnę tego roku" - brzmi komunikat banku.

Jednocześnie BGK zapewnia, że wszystkie złożone dotychczas wnioski o dofinansowanie zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, a ich ocena potrwa do końca czerwca 2012 r.

Bank zastrzegł również, że uruchomienie kolejnego konkursu jesienią br. będzie możliwe w przypadku zwiększenia budżetu dla działania 4.3 POIG.

Wsparcie dla przedsiębiorcy w ramach tego działania stanowi premia technologiczna - spłata części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny. Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz posiadające zdolność kredytową.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, takich jak zakup i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie z jej pomocą wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.