Prowadzisz spółkę? Czasem konieczna będzie aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dowiedz się, jak to zrobić i ile to kosztuje.

W większości przypadków zmiana w KRS dotyczyć będzie podstawowych danych takich jak np. adres spółki, danych wspólnika czy umowy spółki. Ich aktualizację można przeprowadzić na kilka sposobów.

Pamiętaj, że zgłoszenie zmian w KRS jest obowiązek odpowiednich organów spółki – wpisy do rejestru zawsze dokonywane są na wniosek.

Wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien zawierać dowód wniesienia opłaty, pełnomocnictwo procesowe oraz dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

1. Zgłoszenie przez internet

Zgłaszanie zmian online obywa się aktualnie na dwa sposoby.

Zmian w spółka z o. o., jawnej i komandytowej można dokonać przez Portal S24. Istnieje też Portal Dostępowo-Informacyjny (PDI), za pomocą którego można dokonywać zmian we wszystkich spółkach.

Należy pamiętać, że jeśli spółka została założona w tradycyjny a nie elektroniczny sposób, nie jest możliwe dokonywanie w niej zmian za pomocą systemu S24. Co więcej, nie jest możliwe także złożenie wniosku zmianowego dla spółki założonej w S24, dla której wprowadzono jakąkolwiek zmianę w formie papierowej.

2. Zmian w KRS dokonać można składając w wniosek w biurze podawczym sądu rejonowego w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego

3. Trzecim sposobem jest wypełnienie odpowiedniego wniosku i wysłanie go na adres właściwego sądu

W jakim czasie należy dokonać zmian?

Zgodnie z przepisami, wiosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od nastąpienia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Ile kosztuje zmiana w KRS?

Kwota, która należy uiścić zależy od formy dokonywania wpisu a także o od rodzaju spółki. Stawki są następujące:

• wniosek złożony papierowo lub online na portalu PDI – 250 zł
• wniosek złożony online przez S24 (dotyczy spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – 200 zł
• opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i ogłoszenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – 100 zł (niezależnie od trybu złożenia wniosku).

Jak wnieść opłatę?

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze można zapłacić:

• bezgotówkowo w systemie S24
• e-znakami opłaty sądowej (wnioski papierowe)
• przelewem (PDI i wnioski papierowe)
• gotówką w kasie sądu (PDI i wnioski papierowe)


Ile trzeba czekać na zmianę w KRS?

Sąd ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w ciągu 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 7 dni od usunięcia braków.