Dostosowanie przepisów wykonawczych do niedawnych zmian ustawowych – to cel nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (REGON), którego projekt trafił do konsultacji.
Podstawową zmianą jest dodanie do wykazu nowej, szczególnej formy prawnej, jaką jest „prosta spółka akcyjna”. Przepis jej dotyczący ma wejść w życie od 1 marca 2021 r. razem z nowelizacją kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), która wprowadza tę instytucję do polskiego systemu prawnego.
Z kolei wykreślone zostaną przepisy stanowiące, że spółdzielnia pracy przekształcona w spółkę prawa handlowego „dziedziczy” jej REGON.