W zaktualizowanej strategii jeszcze większy nacisk położono na nowe technologie.
Ponieważ PKO Bank Polski zrealizował z dwuletnim wyprzedzeniem określone w listopadzie 2016 r. strategiczne cele finansowe na 2020 r. dotyczące zwrotu z kapitału, efektywności i adekwatności kapitałowej, zachowując jednocześnie zdolność do wypłaty dywidendy, władze spółki postanowiły zaktualizować strategię i wyznaczyć nowe zadania. Wydłużając strategię o nazwie „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” do 2022 r., postawiono na kontynuację cyfrowej transformacji.
Przedstawiając nowe cele, prezes Zbigniew Jagiełło podkreślił, że PKO chce rozwijać zdalne kanały obsługi klienta. – PKO jest obecnie bankiem numer jeden na polskim rynku, także jeśli chodzi o leasing. Jesteśmy dużym, dostępnym, silnym, bezpiecznym, a także zaawansowanym technologicznie bankiem. PKO jest na drodze, aby być firmą technologiczną z licencją bankową – mówił Zbigniew Jagiełło.
Prezes zapowiedział, że stacjonarne oddziały nie znikną z krajobrazu polskich miast. Będzie ich mniej, ale zmieni się ich rola. Będą służyć do edukacji i doradztwa dla klientów. Obecnie jest w Polsce ok. 1500 placówek PKO BP.
Co się zmieni? W perspektywie 2022 r. PKO zamierza znacznie poprawić funkcjonowanie swojego biznesu. Bank chce m.in. obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do 41 proc., a roczny zysk netto ma przekraczać 5 mld zł. W poprawie wskaźników mają pomóc przede wszystkim cztery atrybuty zapisane w zaktualizowanej strategii. Pierwszy to dostępność, mobilność i osobistość. Bank chce rozwijać cyfryzację sprzedaży produktów, w czym pomóc ma spersonalizowanie oferty. Wczoraj np. PKO pochwalił się wdrożeniem asystenta głosowego w swojej aplikacji, który ma ułatwić wykonywanie operacji bankowych. W ramach otwartości i innowacyjności, czyli drugiego atrybutu, PKO chce przedstawiać swoim klientom rozwiązania, które wykraczają poza zakres tradycyjnej bankowości. Tutaj kluczową rolę ma odegrać rozwój aplikacji mobilnej IKO do wersji 5.0, w której klienci będą mieli nawet możliwość zakupu samochodu. Bank pochwalił się, że wielokrotnie nagradzana na arenie międzynarodowej aplikacja IKO to 181 mln transakcji dzięki instalacji w 4,2 mln urządzeń. Trzeci filar nowej strategii PKO to: cyfrowy i sprawny. PKO chce dalej zmierzać w kierunku robotyzacji i usług chmurowych. Prezes Zbigniew Jagiełło podkreślił znaczenie powstania przy współudziale z Polskim Funduszem Rozwoju Chmury Krajowej. Dodał, że PKO w 2022 r. będzie bankiem, który w całości będzie działał w chmurze hybrydowej. Kształtujący kompetencje przyszłości to czwarty atrybut. Bank chce rozwijać wewnątrz swoich struktur przyjazne i nowoczesne środowisko pracy. Działania te mają pomóc przyciągnąć najlepszych pracowników na rynku. Bank chce postawić na rozwój kompetencji technologicznych w swoich strukturach, a szczególny nacisk został położony na pracowników działów IT. Obecnie klienci banku wykonują ok. 4 mln logowań do bankowości elektronicznej dziennie i ok. 6 mln transakcji. Sam bank zatrudnia zespół 1500 inżynierów.