Uczestnicy tegorocznego Open Eyes Economic Summit ’19 w Krakowie będą szukać m.in. odpowiedzi na pytanie, jak budować odpowiedzialną bankowość.

W przeciwieństwie do wielu innych kongresów gospodarczych, OEES zajmuje się przede wszystkim niematerialną warstwą biznesu – jego społeczną odpowiedzialnością, wartościami, którymi się kieruje, i budowaniem zaufania między uczestnikami obrotu gospodarczego.

W tym roku jednym z najważniejszych wątków dyskusji odbywających się w Centrum Kongresowym ICE Kraków 19 i 20 listopada będzie rola sektora finansowego. Zdaniem organizatorów tworzą go bowiem nie tylko wskaźniki ekonomiczne, ale też czynniki niematerialne, relacje oparte na wiarygodności i trosce o dobro wspólne. Jak podkreślają zaproszeni goście, najważniejsze jest spełnianie najwyższych standardów postępowania względem klientów oraz zadbanie o bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy. – Wartość w sektorze bankowym to przede wszystkim zaufanie. Bank oparty na wartościach dba o uczciwe relacje z klientami i działa w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju w istotnych dla społeczeństwa i gospodarki obszarach. Dotyczy to nie tylko samego biznesu, ale również pracowników, ich rodzin, społeczności lokalnych, z którymi współpracujemy, oraz środowiska naturalnego, z którego korzystamy i którego częścią jesteśmy. W ING Banku Śląskim działamy zgodnie z naszymi wartościami – jesteśmy uczciwi, odpowiedzialni, rozważni i kierujemy się zdrowym rozsądkiem. Wartości te stosujemy zarówno wobec siebie, jak i otoczenia – mówi Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego. – W sektorze bankowym nadrzędną wartością jest i zawsze będzie bezpieczeństwo. Banki nie mogłyby istnieć bez wiarygodności. W dobie open bankingu i rosnącej roli fintechów to właśnie reputacja oraz zaufanie klientów stanowią główny atrybut – wskazuje Michał Siwek, dyrektor departamentu Food & Agri International Hub w BNP Paribas.

Podczas kongresu odbędą się dyskusje o tym, jak budować wiarygodność sektora. W debacie zatytułowanej „Czy kryzys 2008 roku nauczył czegoś ekonomistów?” eksperci będą zastanawiać się nad tym, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z poprzedniego spowolnienia gospodarczego. Ważną częścią rozmów będzie też to, jak sektor finansowy może popularyzować pozytywne trendy społeczne. Dlatego bankowcy wezmą udział w rozmowach poświęconych propagowaniu oszczędzania emerytalnego czy tematom pozornie niezwiązanym z bankowością, np. aspektom walki z globalnym ociepleniem. – Powszechna rola instytucji finansowych oraz skala działania sprawiają, że banki mają naturalny potencjał do tego, by promować społeczne zmiany. Przykładem może być wspieranie postaw przyjaznych środowisku, np. odchodzenie od finansowania węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii czy też wspieranie zrównoważonej produkcji żywności. Natomiast potencjał technologiczny banków i masowy dostęp do usług bankowych sprawiają, że właśnie nasz sektor ma ogromny wpływ na rozwój e-społeczeństwa. Bezpieczna infrastruktura i odpowiedzialność przyspieszają cyfryzację – ocenia Michał Siwek.

Tegoroczny kongres, choć przede wszystkim uwzględnia polską specyfikę, będzie też okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami zagranicznych instytucji finansowych. Swój udział zapowiedzieli m.in. Jens Ulbrich, dyrektor generalny w Niemieckim Banku Federalnym, czy Winston Yu, reprezentujący Bank Światowy. ©℗

GRKikona lupy />