Przemysław Schmidt nie będzie łączył pracy w radzie nadzorczej windykatora z zasiadaniem w komitecie inwestycyjnym funduszu zarządzanego przez państwową spółkę.
Problemy finansowe, w jakie popadł w ostatnim czasie GetBack, doprowadziły do trzęsienia ziemi w zarządzie i radzie nadzorczej spółki. Nowe twarze, które się w nich pojawiły, mają wyprowadzić spółkę na prostą i przeprowadzić jej restrukturyzację.
Ryzyko konfliktu interesów