Przedsiębiorcy z Unii Europejskiej mają prawo zastrzec na użytek własnych towarów i usług m.in. określone kolory oraz dźwięki. Jaki jest koszt tego rodzaju zgłoszeń, gdzie należy je wnosić oraz na jak długo można uzyskać ochronę znaku?
Zgłoszenia unijnego znaku towarowego niezależnie od kategorii dokonuje się w Unijnym Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, który znajduje się w Alicante, w Hiszpanii. Opłata od zgłoszenia znaku w tzw. jednej klasie towarowej wynosi 850 euro – o ile zgłoszenie dokonywane jest elektronicznie. Przy wykorzystaniu formularza papierowego opłata wzrasta do 1000 euro. Za drugą klasę towarową doliczana jest opłata w wysokości 50 euro, natomiast za trzecią i każdą następną kwota dodatkowej opłaty wynosi 150 euro. Wyjaśnijmy, że na potrzeby omawianej ochrony prawnej towary oraz usługi zostały podzielone na różne klasy. Są to przykładowo określone urządzenia, maszyny, meble, farby, odzież lub wyroby farmaceutyczne.
Unijny znak towarowy – niezależnie od kategorii – jest rejestrowany na 10 lat od daty dokonania zgłoszenia. Potem przedsiębiorca ma prawo przedłużać ochronę na następne takie okresy. Nowe przepisy nie wprowadziły zmian w tym zakresie.
Część przedsiębiorców z naszego kraju zgłasza pytania, jak mogą się upewnić, czy nikt za granicą nie będzie naruszał ich praw do zastrzeżonych znaków. Otóż polski przedsiębiorca może skorzystać z internetowych baz danych, w tym bazy eSearch plus udostępnianej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Baza ta zapewnia dostęp do znaków towarowych Unii Europejskiej i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Alternatywą jest baza danych TMview, której zasoby obejmują nie tylko znaki zgłoszone bądź zarejestrowane w unijnym urzędzie, lecz także dane z urzędów krajowych państw członkowskich UE oraz międzynarodowych urzędów partnerskich spoza UE. Przy okazji należy podkreślić, że decyzja o dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego, oprócz spełnienia prawnych wymogów, musi być przede wszystkim uzasadniona z biznesowego punktu widzenia.