"Polska jest jednym z państw sklasyfikowanej w średniej grupie z wynikiem poniżej średniej UE. Relatywnie mocne strony kraju leżą w takich obszarach jak: zasoby ludzkie, finanse oraz wsparcie, inwestycje przedsiębiorstw. Relatywne słabości to system badań naukowych, zasoby intelektualne i innowatorzy" - czytamy w raporcie.

W raporcie zaznaczono też, że wysoki wzrost obserwuje się w takich obszarach, jak przychody z patentów i licencji z zagranicy. Spadek zanotowano w takich obszarach jak innowacyjność małych i średnich firm.