Na czele rankingu konkurencyjnych państw niezmiennie Szwajcaria, tuż za nią Singapur i Szwecja. Trzeci rok z rzędu traci swoją konkurencyjność gospodarka USA, która obecnie znajduje się na 5. pozycji. "Globalny raport konkurencyjności 2011-2012" World Economic Forum i NBP.

- Polskę wyprzedziła Hiszpania oraz Portoryko. W latach 2008-2011 pozycja Polski w rankingu wzrosła jednak o 12 pozycji - napisano w raporcie. Spadek Polski w rankingu konkurencyjności to efekt pogorszenia się stabilności makroekonomicznej i innowacyjności. Lepsze noty polska gospodarka uzyskała w przypadku oceny instytucjonalnej i wielkości rynku.

- Najpoważniejszym wyzwaniem, któremu trzeba sprostać, aby zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki jest podwyższenie innowacyjności, która jest stosunkowo niska w porównaniu z efektywnością i tzw. czynnikami podstawowymi gospodarki. Zdaniem ankietowanych firm największą barierą rozwoju jest złożoność, nieprzejrzystość systemu podatkowemu. Przedsiębiorcy narzekają także na biurokrację, sztywność rynku pracy, dostępność do finansowania i zły stan infrastruktury.