Trzy nowe podmioty zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała w poniedziałek KNF. Podejrzenia dotyczą m.in. naruszenia ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Nowe wpisy na liście ostrzeżeń KNF z podejrzeniem nielegalnej działalności

Nowe podmioty wpisane 15 kwietnia 2024 roku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego to: Cintaf Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, platformy Vexchange i Venture Xchange oraz platforma Beaumont.

W przypadku Cintaf Polska chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia). Z kolei platformy Vexchange, Venture Xchange oraz Beaumont podejrzewane są o popełnienie przestępstwa obrotu instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Zgłoszenie podejrzeń do Prokuratury i cel listy ostrzeżeń publicznych KNF

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące wyżej wymienionych podmiotów zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami. (PAP)

ptg/ bpk/ drag/