Urządzenia służące do odzyskiwania oparów na stacjach paliw będą mogły być badane jedynie przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o dozorze technicznym, który opracowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Resort chce wprowadzić zmianę przy okazji implementacji nowelizacji dyrektywy 2009/126/WE, która określa metody badań, jakie należy stosować na stacjach paliw w celu skontrolowania działania tych urządzeń.
Dziś przeglądy tego typu urządzeń wykonują firmy komercyjne. By je przeprowadzić, trzeba mieć uprawnienia do przebywania w miejscach zagrożonych wybuchem, posiadać odpowiedni sprzęt i uprawnienia budowlane.
Resort doszedł jednak do wniosku, że osoby mające odpowiednie uprawnienia budowlane nie posiadają wystarczających kompetencji, by dokonywać badania systemów odzyskiwania oparów według nowych wytycznych. Natomiast organy nadzoru budowlanego nie będą w stanie na nich wymusić, aby je nabyły. Dlatego MIiB uznał, że najlepiej będzie odebrać im uprawnienie i przekazać je na wyłączność TDT.