statystyki

Polskie fundusze venture capital i private equity pod nadzorem krajowego regulatora

autor: Miłosz Sałagan25.10.2016, 07:34; Aktualizacja: 10.11.2016, 10:54
złoty, pieniądze

Od 4 czerwca 2016 r. każda działalność polegająca na pozyskiwaniu kapitału od wielu inwestorów podlega nadzorowi KNF.źródło: ShutterStock

Zarówno unijni, jak i polscy prawodawcy zdecydowali się na objęcie nadzorem niemalże całego rynku zbiorowego inwestowania w aktywa. Rezultat tych prac obowiązuje w Polsce już od 4 czerwca 2016 r. Praktyka pokazuje jednak, iż niewielu inwestorów i zarządzających zdaje sobie z tego sprawę.

Wprowadzając zmiany, ustawodawca kierował się dwoma podstawowymi przesłankami. Po pierwsze, miały one na celu ujednolicenie działalności zbiorowego inwestowania (tj. pozyskiwania kapitału od wielu podmiotów z myślą o lokowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, z korzyścią dla tych inwestorów) na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto chciano zapewnić podmiotom inwestycyjnym możliwość korzystania z tzw. unijnego paszportu, czyli prowadzenia działalności na obszarze całej Wspólnoty bez konieczności uzyskiwania odrębnych zezwoleń w każdym z państw członkowskich.

Realizując cele dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), obecnie obowiązujące polskie przepisy nie kreują nowych form prawnych prowadzenia działalności tego typu. Obejmują natomiast istniejące na rynku krajowym formy działalności objętej regulacjami dyrektywy. W Polsce funkcjonują bowiem dwie grupy podmiotów, które zakwalifikowano jako AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) lub ZAFI (zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) w rozumieniu dyrektywy:

● specjalistyczne fundusze inwestycyjne (dalej: SFIO) i fundusze inwestycyjne zamknięte (dalej: FIZ) zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (dalej: TFI);

● spółki handlowe, których działalność jest tożsama z działalnością AFI lub ZAFI w rozumieniu dyrektywy ZAFI.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: u.f.i.) od 4 czerwca 2016 r. objęła zakresem regulacji również działalność spółek handlowych, które w inny sposób niż w formie funduszu inwestycyjnego pozyskują kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go. Nowelizacja wprowadziła zatem zamknięty katalog form prawnych, w jakich wolno prowadzić działalność instytucji wspólnego inwestowania. Zgodnie z założeniami prawodawcy będą one przyporządkowane do jednej z dwóch kategorii, tj. UCITS (czyli FIO – fundusz inwestycyjny otwarty prawa polskiego będący zarazem unijnym przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe) albo AFI (czyli SFIO, FIZ i alternatywna spółka inwestycyjna).


Pozostało 59% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane