- W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zebrano ponad 200 inicjatyw. 1/4 z nich dotyczy tego, co robi PFR. Zajęliśmy się nimi i przełożyliśmy na wewnętrzne programy, które będą wdrażać plan Morawieckiego - uważa Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
Na jakim etapie jest tworzenie Polskiego Funduszu Rozwoju?
We wrześniu została zatwierdzona strategia, a na pierwszym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki przedstawił pakiet ustaw dotyczących Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym cztery projekty ustaw dotyczące naszej działalności. Liczymy, że ustawy tworzące prawne ramy działania PFR zostaną przyjęte w najbliższych miesiącach i w pierwszym kwartale przyszłego roku grupa PFR ruszy już w docelowym modelu.