Jest kilka dziedzin gospodarki, w których jesteśmy naprawdę dobrzy. A możemy być lepsi także dzięki ukierunkowanej pomocy państwa
Przy zachowaniu konkurencyjności dotychczasowych istotnych branż, takich jak spożywcza, chemiczna, metalowa, samochodowa czy meblarska, strategia proponuje dziesięć sektorów strategicznych, które mogą stać się podstawą do konkurencyjnych przewag polskiej gospodarki. To:
● środki transportu zbiorowego (np. e-busy, statki specjalistyczne),
● elektronika profesjonalna (oprogramowanie specjalistyczne, automatyka maszyn i budynków, gry komputerowe),
Reklama
● rozwiązania lotniczo-kosmiczne (np. drony),
● sektor medyczny (urządzenia medyczne/terapie/e-medycyna/biofarmaceutyki),

Reklama
● systemy wydobywcze (np. (inteligentna kopalnia),
● odzysk materiałowy surowców,
● ekobudownictwo (np. budynki pasywne),
żywność wysokiej jakości,
● systemy militarne.
Lista nie jest zamknięta. Preferowane branże mogłyby liczyć na wsparcie państwa m.in. przez system zamówień publicznych, deregulację, specjalne programy rządowe i wreszcie specjalny instrument, tzw. kontrakt branżowy, który ma zawierać pakiet działań i ułatwień skierowanych do danej branży.
W realizacji tego celu resort rozwoju przewiduje pięć obszarów działań:
● reindustrializację,
● rozwój innowacyjnych firm,
● małe i średnie przedsiębiorstwa,
● kapitał dla rozwoju,
● ekspansję zagraniczną.
W ramach tych działań ma powstać m.in. nowa polityka przemysłowa, mają się w niej pojawić tak zwane projekty flagowe – przy których zgromadzą się i będą współpracować polskie firmy budując przy tym konkurencyjność polskiej gospodarki – możliwości jest wiele, to np. budowa promów, dronów czy telemedycyna. Projekty innowacyjne mają być wspierane m.in. przez nowo powstały Narodowy Instytut Technologiczny.
Te działania mają być połączone z ułatwieniami dla przedsiębiorców, np. ma być wprowadzona nowa uproszczona forma rozliczania danin publicznych dla przedsiębiorstw osiągających przychód niższy niż szesnastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Mają także nastąpić zmiany w systemie edukacji.
Jednym z głównych narzędzi wsparcia inwestycji ma być Polski Fundusz Rozwoju, choć resort liczy też na uruchomienie projektów prywatnych. Ma powstać program wspierania rozwoju rynku kapitałowego, a zapowiadane zmiany w OFE i III filarze emerytalnym mają być kołem zamachowym budowy oszczędności obywateli.
Program wsparcia zagranicznej ekspansji polskich firm przewiduje promocje 12 branż (m.in. producentów sprzętu medycznego, maszyn i urządzeń, kosmetyków, sektora IT/ICT, biotechnologii i farmaceutyków czy polskiej mody). Ma zostać zbudowany system promocji gospodarki, jednocześnie ma powstać zintegrowany system promocji kultury polskiej za granicą.