Najbliższa majowa niedziela nie będzie handlową. Tego dnia sklepy i galerie handlowe pozostaną ustawowo zamknięte. Czynne będą tylko te placówki, których ten zakaz nie obowiązuje. Które sklepy będą otwarte 19 maja? Gdzie, w nadchodzącą niedzielę, mamy szansę zrobić zakupy?

Czy niedziela 19 maja 2024 r. będzie niedzielą handlową?

Niedziela handlowa czy niehandlowa? Odpowiedź na to pytanie zmartwi miłośników weekendowych zakupów, ponieważ w najbliższą niedzielę obowiązywał będzie ustawowy zakaz handlu. W związku z tym nie wszystkie sklepy będą tego dnia otwarte. Niedziela, 19 maja 2024 r., jest bowiem niedzielą niehandlową. Sklepy oraz galerie handlowe będą w ten dzień ustawowo zamknięte.

Gdzie w niedzielę, 19 maja będzie można zrobić zakupy?

W najbliższą niedzielę, pomimo ograniczeń w handlu, zrobimy szybkie zakupy pierwszej potrzeby. Niektóre placówki handlowe mogą być czynne, ponieważ z obowiązującego zakazu są zwolnione niektóre rodzaje działalności. Dotyczy to m.in.:

 • stacji paliw,
 • aptek i punktów aptecznych,
 • placówek pocztowych,
 • gastronomii,
 • kwiaciarni.

Ponadto zakaz ten nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. W związku z tym niektóre placówki handlowe, lokalne sklepy oraz sieci mogą być czynne. Ich godziny otwarcia mogą się od siebie różnić, więc należy je sprawdzać w odniesieniu do poszczególnych placówek.

Z czego wynikają ograniczenia dotyczące handlu w niedzielę?

Ograniczenia w handlu wynikają z obowiązującej Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 19 maja 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

 • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
 • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Jak należy rozumieć "czynności związane z handlem"?

W zapisie art. 3 pkt 2 cytowanej wyżej Ustawy pojawia się określenie "czynności związanych z handlem". W rozumieniu litery prawa za powyższe uznaje się czynności wykonywane w placówce handlowej, niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży, samą jej realizację, a także czynności związane z przygotowaniem placówki handlowej do handlu oraz czynności związane z jego zakończeniem w danym dniu i zamknięciem placówki.

W szczególności jest to np.:

 • przyjmowanie i realizacja zamówień,
 • ekspozycja towaru,
 • usuwanie produktów wadliwych lub przeterminowanych,
 • pakowanie,
 • brakowanie,
 • przygotowanie kas,
 • rozdział gotówki,
 • przeliczenie i rozliczenie utargu,
 • sprawdzenie zabezpieczeń,
 • włączenie alarmu.

Do czynności bezpośrednio związanych z handlem, nie można natomiast zaliczyć prac typu:

 • ochrona obiektu,
 • sprzątanie obiektu przez ekipę sprzątającą,
 • prac konserwatorskich i serwisowych związanych z obsługą sprzętu.

Czy w maju 2024 r. będzie niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

 • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisami wszystkie niedziele maja będą objęte zakazem handlu. Na najbliższą handlową niedzielę będziemy musieli poczekać aż do wakacji, ponieważ przypadnie ona dopiero w przyszłym miesiącu, a dokładnie 30 czerwca. Następna niedziela handlowa tuż przed rokiem szkolnym, czyli 25 sierpnia 2024 r., oczywiście przy założeniu, że do tego czasu przepisy nie zostaną zmienione.