Minister skarbu planował dochody z tego tytułu na 4,5 mld zł. Na dziś ma pewne 2,1 mld zł.
– Uzyskanie za ten rok 4,5 mld zł dochodów z tytułu dywidend ze spółek Skarbu Państwa staje się coraz bardziej problematyczne – przestrzega Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA. Podobnego zdania jest Tomasz Kasowicz z BZ WBK. – Z analiz, jakie przeprowadzaliśmy na przełomie roku, wynikało, że wypłata dywidend ze spółek Skarbu Państwa może wynieść ok. 4,3 mld zł. I w tych analizach zakładaliśmy też wyższą dywidendę m.in. z PZU. Uzyskanie planowanych 4,5 mld zł jest to ambitny poziom. Może to być trudne – przekonuje Kasowicz.
W czerwcu walne zgromadzenia spółek nadzorowanych przez resort skarbu będą decydować o kwotach, jakie firmy wypłacą z tytułu dywidend z zysku za 2015 r. Co do zasady, uzyskanie zakładanych dochodów uzależnione jest przede wszystkim od wyników finansowych spółek, realizowanych inwestycji, sytuacji rynkowej oraz w przypadku instytucji finansowych – rekomendacji i indywidualnych zaleceń KNF.