Na ogół tankuję na dużych sieciowych stacjach benzynowych i nigdy nie spotkały mnie żadne kłopoty z paliwem. Słyszałem o nich tylko od innych kierowców – opowiada pan Janusz. – Ostatnio jednak, gdy wracałem z podróży służbowej, nie zatankowałem w porę i wskazówka zaczęła niebezpiecznie zbliżać się do zera. Zatrzymałem się na pierwszej z brzegu stacji. Coś mnie tknęło, nalałem tylko 10 litrów. Po około 30 km samochód zaczął się przyduszać, gasł na wolnych obrotach. Myślę, że to kwestia paliwa. Dolałem lepszego na kolejnej stacji i wróciłem do domu. Chciałbym jednak interweniować, złożyć skargę. Do kogo się zwrócić – pyta czytelnik.
O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, warto poinformować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wykorzystując specjalnie w tym celu sporządzony formularz internetowy zamieszczony na stronie urzędu (uokik.gov.pl). Po takim doniesieniu Inspekcja Handlowa skontroluje jakość paliw na tej stacji i ewentualnie wyciągnie konsekwencje wobec sprzedawcy.
Jeżeli jednak okaże się, że paliwo uszkodziło silnik, a pan Janusz musiał ponieść koszty naprawy, powinien złożyć reklamację u właściciela stacji, okazując dowód zakupu. Wtedy tym bardziej warto zawiadomić Inspekcję Handlową i skorzystać z mediacji lub sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektoracie IH. Jeżeli to nie wystarczy, pozostaje dochodzenie zadośćuczynienia na drodze sądowej. Można przy tym skorzystać z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów.
Warto wiedzieć, że Inspekcja Handlowa prowadzi regularne, doroczne kontrole jakości paliw sprzedawanych na stacjach benzynowych. Efekty tych kontroli również znajdziemy na stronie internetowej UOKiK, także w postaci specjalnie przygotowanej mapy. Aplikacja umożliwia znalezienie stacji i hurtowni w konkretnej miejscowości.
W ubiegłym roku – kontrola zakończyła się w listopadzie – Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,68 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. To mniej niż w 2014 r., kiedy nieprawidłowości określono na 3,87 proc. Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego niż benzyny. Do tych rutynowych kontroli stacje wybierane są losowo. Niezależnie od nich Inspekcja Handlowa prowadzi również kontrole stacji, na które skarżą się kierowcy. Jako ciekawostkę można przytoczyć, że jakość paliw bada się od 2003 r. W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek niespełniających wymogów jakościowych wyniósł aż 30 proc.
Podstawa prawna
Art. 12 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1728).