Brytyjska spółka nazywana w skrócie LTD, jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (posiadają osobowość prawną). W spółce LTD finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy, co oznacza, że w razie jakiegoś niepowodzenia, udziałowcy czy akcjonariusze takiego przedsiębiorstwa odpowiadają tylko i wyłącznie do wysokości wniesionego przez siebie wkładu (do wartości posiadanych akcji).
Reklama

Brytyjska spółka limited uregulowana jest w ustawie o nazwie Companies Act 2006. Spółka nazywana w skrócie LTD, jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (posiadają osobowość prawną). W spółce LTD finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy, co oznacza, że w razie jakiegoś niepowodzenia, udziałowcy czy akcjonariusze takiego przedsiębiorstwa odpowiadają tylko i wyłącznie do wysokości wniesionego przez siebie wkładu (do wartości posiadanych akcji). W przypadku spółek limited nie ma żadnego wymogu, mówiącego o tym, jaka powinna być minimalna wysokość kapitału założycielskiego. Wymogiem koniecznym jest jedynie to, że przynajmniej jeden udział musi być jednak przyznany.

Procedura założenia

By założyć tego typu spółkę należy przygotować i złożyć w brytyjskim sądzie rejestrowym (Companies House) trzy dokumenty:

  • formularz IN01 (ang. form IN01)
  • The articles of association (umowa spółki)
  • The memorandum of association (statut spółki)\

Spółkę limited można zarejestrować online, jeśli umowa spółki (articles of association) oparta jest o standardowy wzorzec dostępny na stronie gov.uk.

Zobacz wzorzec memorandum of association >>>

Potwierdzeniem rejestracji spółki limited jest wydanie przez Companies House dokumentu o nazwie Certificate of Incorporation. Dokument ten potwierdza, że spółka nabyła osobowość prawną.

Zalety i wady

Zalet brytyjskiej spółki limited jest co najmniej kilka:

  • Odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do wysokości włożonego kapitału zakładowego i dlatego oferuje ochronę osobistego majątku akcjonariuszy. W przypadku upadku, kiedy firma nie jest w stanie spłacić swoich wierzycieli, osobiste aktywa są zabezpieczone. Jednak banki, właściciele i inni często wymagają osobistych gwarancji od akcjonariuszy i dyrektorów, gdy mają do czynienia z małą spółką
  • Spółka limited ma większe szanse na otrzymanie pożyczki niż przedsiębiorstwa bez osobowości prawnej, gdyż może wykorzystać bieżące aktywa jako zabezpieczenie.
  • Akcjonariusze mogą być właścicielami części firmy oraz mogą przekazywać swoje udziały np. następnym pokoleniom
  • Można mieć różne rodzaje akcji z różnych uprawnieniami, np. ktoś kto chce tylko zainwestować pieniądze, ale nie brać udziału w zarządzaniu firmą może wykupić akcje bez prawa głosu.
  • Działając jako spółka limited możesz korzystać z korzyści podatkowych przez fakt, że zyski opodatkowane według stawek podatku od osób prawnych są dużo niższe niż stawki podatku od osób prywatnych. Jednak gdy fundusze są wypłacane z firmy, może się pojawić potrzeba odprowadzenia podatku dodatkowego lub opłat ubezpieczeniowych.

Do wad można zaliczyć to, że prowadzenie zagranicznej spółki LTD nie dla każdego może być proste. W takim wypadku najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów (prawników i księgowych). Czasami także forma zagranicznej spółki może budzić niepokój i obawy krajowych kontrahentów, tym bardziej, że wiedzą oni o braku koniecznego kapitału zakładowego przy zakładaniu spółki.

Więcej informacji o spółce limited na brytyjskiej stronie rządowej gov.uk (po angielsku) >>>