Spór między czołowymi firmami branży windykacyjnej z sądu przeniesie się dziś na salę obrad NWZA
Obie strony – Best, główny udziałowiec Kredytu Inkaso, i skłócony z nim zarząd spółki – przygotowują się do dzisiejszych obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. – Chciałbym, żeby NWZA odbyło się spokojnie i było konstruktywne, ale spodziewam się awantury. A to dlatego, że publicznie zapowiada ją Best – mówi Paweł Szewczyk, prezes Kredytu Inkaso.
Według Pawła Szewczyka najważniejsza będzie mobilizacja mniejszego akcjonariatu. Co prawda Best jest największym udziałowcem, ale nie ma bezwzględnej większości, kontrolując ok. 33 proc. kapitału. Prezes liczy na to, że na NWZA pojawią się mniejsi udziałowcy i wezmą udział w głosowaniu, bo w programie obrad są zmiany w organach nadzorczych firmy. – Dobrze by było, żeby poprzez głosowania przyczynili się do ustabilizowania sytuacji w relacjach między organami spółki. Mam nadzieję, że uda się przeprowadzić zmiany w radzie nadzorczej i jej ukonstytuowanie się w nowym składzie będzie pierwszym etapem takiej stabilizacji – dodaje.
Co dałby wybór nowej rady? Przeciąłby spór ciągnący się od kilku tygodni w sprawie zarządu i rady nadzorczej właśnie. Best podważa mandat przewodniczącego RN Ireneusza Chadaja, przypominając, że w lutym złożył on rezygnację z pełnionej funkcji. Rada pod przewodnictwem jej wiceprzewodniczącego Mirosława Gronickiego odwołała zarząd (Pawła Szewczyka i Jana Lisickiego) i delegowała do pełnienia obowiązków prezesa Piotra Urbańczyka. Zarząd Kredytu Inkaso wskazuje natomiast, że Ireneusz Chadaj wycofał rezygnację, w związku z tym cały czas pełni funkcję, a decyzje podejmowane przez radę zwołaną przez Gronickiego są bezprawne. Ma przy tym mocny argument: odmowę wykreślenia Pawła Szewczyka i Jana Lisickiego (jako członków zarządu) z KRS decyzją referendarza warszawskiego sądu rejonowego. W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono, że złożenie rezygnacji przez Ireneusza Chadaja było nieskuteczne.
Przedstawiciele Bestu oczywiście obstają przy swoim, argumentując, że mają opinie prawne na poparcie swoich twierdzeń. A Piotr Urbańczyk i Karol Szymański (powołany na przewodniczącego rady nadzorczej podczas jej obrad zwołanych przez Gronickiego) złożyli pozwy o ustalenie praw do pełnienia tych funkcji.
Paweł Szewczyk ma nadzieję, że walne będzie okazją do konstruktywnych rozmów między udziałowcami. Bo spór zaczął się od zerwania w styczniu negocjacji w sprawie połączenia Bestu z Kredyt Inkaso. – Jeśli Best jest zainteresowany przejęciem KI, to najlepiej, jak złoży konkretną ofertę pozostałym akcjonariuszom, a nie skupia się na destabilizowaniu spółki i działaniach zmniejszających jej wartość – dodaje.
Pierwsze starcie na dzisiejszym NWZA może dotyczyć porządku obrad. Przedstawiciele Bestu chcą dyskusji nad działaniami zarządu. Na wniosek powiązanego z Bestem udziałowca KI porządek obrad miałby zostać rozszerzony m.in. o dyskusję nad zabezpieczeniami systemów IT, zarząd miałby też zostać odpytany z tego, czy przypadkiem nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Kredytu Inkaso.
Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, mówi, że sytuacja, w której zarząd spółki toczy otwarty spór z największym akcjonariuszem, nie służy ani spółce, ani jej właścicielom. – Walne zgromadzenie to czas i miejsce, gdy akcjonariusze mogą ze sobą szczerze porozmawiać. To w tym gronie – bez udziału zarządu – powinny zostać rozstrzygnięte najważniejsze kwestie. Jako największy akcjonariusz jesteśmy dobrze przygotowani do merytorycznej dyskusji. Mamy wizję rozwoju Kredytu Inkaso, jesteśmy gotowi w tę wizję zainwestować i zrealizować ją z powodzeniem – ocenia.
– Najgorszym możliwym rozwiązaniem dla Kredytu Inkaso będzie, jeśli NWZA zmieni się w maszynkę do głosowania nad z góry ustalonymi kwestiami. Nie zamykamy się na kontrpropozycje, ale dotychczas żadne jeszcze nie padły. Dlatego we wtorek będziemy chcieli przekonać do naszej propozycji rozwoju spółki i budowania wartości innych akcjonariuszy, w tym szczególnie inwestorów indywidualnych, którzy mogą czuć się rozczarowani ostatnimi działaniami Kredytu Inkaso – podsumowuje.