Gminy są niezadowolone z podziału europejskich funduszy na lata 2014–2020. W niektórych programach pieniądze dla nich przycięto nawet o 60 procent.
Jak wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Związek Gmin Wiejskich RP wśród ponad 400 samorządów, gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie chciałyby zainwestować w latach 2014–2020 aż 97 mld zł. Pieniądze miałyby trafić przede wszystkim na dwa cele: gospodarkę wodno-ściekową oraz infrastrukturę drogową. Warunek jest jeden – założona kwota będzie osiągalna, o ile niemal 63 mld zł pochodzić będzie z zewnętrznych źródeł, a więc budżetu państwa i funduszy europejskich. Z tym może być jednak problem.
Przycinanie środków