Dlaczego państwo nie ufa przedsiębiorcom i jak zmienić ten stan – o tym będą debatować uczestnicy IV Kongresu Rzetelnych Firm.
37 proc. właścicieli firm często odczuwa brak zaufania ze strony organów państwa. Kolejne 38 proc. twierdzi, że państwo, zarówno władza ustawodawcza, rząd, jak i urzędnicy, traktuje ich jak oszustów „od czasu do czasu”. Tylko 6 proc. nigdy nie miało takiego poczucia. Takie są wnioski z raportu „Przedsiębiorcy a państwo – czy przedsiębiorcy czują, że państwo im nie ufa” przygotowanego na zlecenie Rzetelnej Firmy.
– Przedsiębiorcy podkreślają, że nie czują się traktowani jak równorzędni partnerzy. Czują, że państwo im nie ufa, a ta atmosfera nieufności przekłada się na trudności w prowadzeniu biznesu. Z badania wynika, że 35 proc. przedsiębiorców musiało często udowadniać urzędnikom własną wiarygodność, choć nie było podstaw, by w nią wątpić. Jedynie 9 proc. nigdy nie miało takiego doświadczenia – mówi Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy.
Szczegółowe wyniki raportu zostaną przedstawione na rozpoczynającym się jutro IV Kongresie Rzetelnych Firm. Uczestnicy będą się zastanawiać, jak zmienić ten stan, który szkodzi efektywności działalności gospodarczej. – Trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej byłyby mniejsze, a biznes zacząłby rozwijać się lepiej, gdyby zwiększyło się zaufanie do biznesu – mówi Waldemar Sokołowski. Jego zdaniem brak zaufania ze strony urzędników przynosi wymierne szkody, np. częste, nieuzasadnione kontrole. Przedsiębiorcy skarżą się przy tym, że ich możliwości dochodzenia własnych praw są małe.
Podczas kongresu po raz szósty zostaną wręczone Złote Certyfikaty Rzetelności – wyróżnienia dla najlepszych i najbardziej wiarygodnych przedsiębiorstw. Rzetelne Firmy to takie, które terminowo regulują zobowiązania, co poświadcza brak wpisów na ich temat w bazie danych Krajowego Rejestru Długów, a także zaświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz wobec ZUS. Dodatkowo posiadacze Złotych Certyfikatów Rzetelności zobowiązują się do przestrzegania zasad etyki w biznesie, podpisując „Kodeks etyczny” Programu Rzetelna Firma.