Rynek pożyczek w Polsce już w wkrótce zostanie prawnie uregulowany. Jednak pewne standardy zachowań już obowiązują, ponieważ firmy samodzielnie wykształciły zbiór wewnętrznych zasad i ograniczeń.

Z roku na rok rośnie liczba pożyczek zaciąganych przez Polaków. Jednocześnie klienci pożyczek coraz bardziej świadomie i odpowiedzialnie podchodzą do kwestii swoich długów – i tego samego oczekują od firm pożyczkowych.

Niewystarczające regulacje prawne skłoniły rząd do wprowadzenia przepisów porządkujących ten rynek. Branża na te pomysły zareagowała generalnie pozytywnie, licząc na to, że rządowe propozycje zwiększą przejrzystość rynku i wyeliminują z niego nieuczciwe firmy, co niewątpliwie wpłynie także na ochronę konsumentów.

„Na rynku jest dużo firm niewiadomego pochodzenia, nie działających transparentnie. Firmę pożyczającą pieniądze z własnych środków może w Polsce założyć praktycznie każdy. Obecnie nie jest konieczne żadne zezwolenie ani licencja na prowadzenie działalności pożyczkowej. Dlatego ustawa regulująca polski rynek pożyczkowy jest niezwykle potrzebna. Wierzę, że nowe przepisy zapewnią bezpieczeństwo klientom tych produktów” – mówi Gabriela Bar, kierownik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Provident Polska.

Sama branża już od dawna zresztą stara się na własną rękę wprowadzić jednolite standardy w kontaktach z klientami – są to działania zgodne ze strategią CSR wielu firm. Dobre praktyki mogą być kształtowane na kilku poziomach.

Klient na pierwszym miejscu

Po pierwsze więc – relacje z klientem, a zwłaszcza wszechstronna i jasna informacja o oferowanym mu produkcie oraz koncentrowanie się na bezpieczeństwo klientów i odpowiedzialne pożyczanie.

Z przyjętego przez Provident Polska Kodeksu etycznego wynika obowiązek dokładnego sprawdzenia zdolności kredytowej klientów i dopasowanie rat do jego możliwości finansowych. „Wynagrodzenie doradcy zależy przede wszystkim od spłat klienta. Ten mechanizm mobilizuje doradców do odpowiedzialnego udzielania pożyczek. Zbyt wysoka rata, której klient nie byłby w stanie spłać oznacza dla doradcy brak prowizji – tłumaczy Bar. I dodaje: „ Nie ukrywamy kosztów pożyczki, klient otrzymuje umowę o pożyczkę gotówkową wraz z formularzem informacyjnym, gdzie są wyszczególnione wszystkie koszty pożyczki. Klient zawsze wie, ile ma finalnie oddać.”

Provident Polska został także sygnatariuszem Rady Reklamy. Każdy przekaz reklamowy firmy jest teraz oceniani i zatwierdzany przez Komisję Etyki Reklamy, a spoty otrzymują certyfikat.

Jak zadbać o pracownika

Zgodnie z zasadami etycznego biznesu, uczciwe relacje powinny być jednak budowane nie tylko z klientami, ale także z własnymi pracownikami. Chodzi nie tylko o godziwe wynagrodzenia i podmiotowe traktowanie pracowników, w tym zapewnianie im rozwoju zawodowego, ale także programy dodatkowe, w tym pomagające rodzicom łączyć karierę zawodową w wychowywaniem dzieci.

W Provident Polska każdy pracownik, któremu urodzi się dziecko otrzymuje prezent od firmy w postaci dziecięcych upominków, a dodatkowo kobiety, które udają się na urlop macierzyński, mają możliwość otrzymywania newslettera, żeby być na bieżąco z działaniami firmy.

Firma inwestuje również w rozwój zawodowy kobiet. W ramach projektu „Provident na obcasach”, inicjatywy mentoringowo-coachingowej, podczas specjalnych spotkań kobiety na kierowniczych stanowiskach w firmie przekazują wiedzę koleżankom z mniejszym doświadczeniem – uczą je poruszania się w świecie biznesu, zarządzania trudnymi sytuacjami, a nawet godzenia drogi do sukcesu z życiem prywatnym.

Firma jest częścią społeczności

Społecznie odpowiedzialne firmy w swoich działaniach wychodzą jednak poza obszar własnego zakładu i wkraczają również na obszar lokalnych społeczności, z których głównie pochodzą klienci firm pożyczkowych.
Aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i finansowemu oraz poprawić dostęp do edukacji Provident stworzył program „Wokół nas”, dzięki któremu oddano do użytku między innymi plenerową siłownię w tzw. starym parku w Byczynie czy salę doświadczania świata, uruchomioną w żłobku miejskim „Jacek i Agatka” w Koszalinie.

Pracownicy Provident Polska to także aktywni wolontariusze, działający na rzecz swoich społeczności. W programie Tak! Pomagam” zrealizowanych zostało w sumie 456 projektów, które firma wsparła ponad 1,4 mln złotych. Natomiast w ramach uruchomionej w 2013 r. inicjatywy „Wokół nas”, adresowanej do mieszkańców małych miejscowości, dofinansowanie uzyskało 340 projektów o łącznej kwocie niemal 1 mln zł.

Jak chronić środowisko

Troska o dobro lokalnej społeczności łączy się także z zainteresowaniem ochroną środowiska naturalnego. Nawet jeżeli firma nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne to pośrednio poprzez niektóre obszary działań może przyczyniać się do pogorszenia jego stanu. Chodzi tu głownie o zużycie energii, papieru i wody oraz korzystanie z samochodów służbowych i innych środków transportu.

Dlatego firmy organizują szkolenia z ekojazdy, ograniczają zbędne podróże służbowe czy wdrażają tele- i wideokonferencje. W ramach programu „Zielony Provident” pracownicy i doradcy klienta są zachęcani do aktywnych działań proekologicznych także w życiu prywatnym. Firma namawia ich do tego poprzez zielone rady, podpowiadające między innymi jak może wyglądać 10 pomysłów na ekowalentynki, ekologiczny ślub i ekoświęta. Zatrudnieni są też namawiani do sprzątania świata, odpowiedniego dozowania detergentów, sprawdzania parametrów AGD, przesiadania się z samochodu na rower czy obniżania temperatury w domu. Dwa razy w roku pracownicy przechodzą też specjalne szkolenia ekologiczne.

Ekologia i wolontariat, pozornie nie związane z sektorem pożyczek, są więc dzisiaj nieodłącznym elementem strategii współczesnych firm, pozwalającym kształtować wizerunek etycznie działającej firmy – elementu istotnego zwłaszcza w branży pożyczkowej.

Zobacz serwis CSR - etyka w biznesie

Materiał powstał przy współpracy z: