W przygotowanej strategii Komisja zobowiązała się między innymi do podjęcia działań na rzecz zapewnienia, że konsumenci, którzy robią zakupy w innym kraju członkowskim niż ten, w którym mieszkają, nie będą zmagać się z różnymi cenami czy różnymi warunkami kupna i dostawy produktów - chyba, że będzie ku temu uzasadniony powód. Bruksela chce także wprowadzić ułatwienia w dostępie do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw i start-up-ów, czyli firm rozpoczynających działalność, uprościć uregulowania dotyczące podatku VAT i obniżyć koszty rejestracji firm.

Komisja chce również udoskonalić system uznawania kwalifikacji zawodowych i ułatwić świadczenie transgranicznych usług dla przedsiębiorstw, usług w sektorze budownictwa i innych usług generujących wzrost gospodarczy.