Społeczna odpowiedzialność biznesu wzbudza coraz większe zainteresowanie, już nie tylko w krajach zachodnich, ale również w Polsce. Coraz więcej polskich firm podejmuje takie działania i wpisuje je w strategię przedsiębiorstwa. Jak pokazują badania ma ona dwie główne korzyści: pozytywny wizerunek firmy u konsumentów i przyciąganie talentów.

W 2010 roku Accenture, globalna firma konsultingowa, opublikowała raport „A New Era of Sustainability”. Wynika z niego, że 93 proc. spośród 766 przebadanych prezesów firm uważa, że prowadzenie firmy w sposób zrównoważony będzie w przyszłości miało duży wpływ na jej sukces. W Polsce podobne badania przeprowadziła PARP. Wynika z nich, że 74 proc. firm dostrzega wizerunkowe korzyści z wdrożenia CSR, a dla 48 proc. z nich wiąże się to ze zwiększeniem przychodów.

Konsumenci pozytywnie odbierają działania przedsiębiorstw związane z CSR. Jak wynika z badania konsumenckiego „Barometr CSR” 57 proc. badanych wierzy, że produkty i usługi firm angażujących się w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska są lepszej jakości niż produkty i usługi firm, które tego nie robią. Pozytywne nastawienie prowadzi do większego zaufania wobec takich firm u 78% badanych z tej grupy. Wpływa też na ich deklaracje w zakresie działań i postaw: chęć zakupu produktów lub usług (76 proc.), dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami związanymi z nimi (75 proc.) oraz większą lojalność wobec firm zaangażowanych społecznie (71 proc.).

- W zeszłym roku, przy wzroście frekwencji w hotelach Grupy Orbis o 3,3 pp, dzięki optymalizacji zużycia wody i energii zaoszczędziliśmy PLN 2,2 M.  To są konkretne kwoty. Nasza strategia CSR obejmuje również działania w obszarze społecznym. Bardzo ważne było dla nas podpisanie Kodeksu Postępowania chroniącego dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i nawiązanie współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz z Komendą Główną Policji, która bardzo aktywnie wspiera nasze działania. W Polsce, tak samo i jak i w innych krajach europejskich, turystyka ma swoją ciemną stronę. W Polsce, co roku, Policja identyfikuje ponad 5 000 dzieci poniżej 15 roku życia pokrzywdzonych przestępstwem wykorzystywania seksualnego (art. 200 Kodeksu Karnego) i kilkadziesiąt do kilkuset przypadków małoletnich wykorzystywanych w prostytucji. Wiele przypadków pozostaje niezidentyfikowanych. Zarząd Orbisu i cały nasz zespół uznał, że nie można przejść obok tej kwestii obojętnie, prowadząc sieć hoteli w sposób odpowiedzialny. Wprowadziliśmy specjalne procedury wewnętrzne, z którymi zapoznajemy naszych pracowników. O naszym zaangażowaniu informujemy również odwiedzających nas gości. Te procedury wewnętrzne okazały się również bardzo cenne dla pracowników, gdyż nikt nie chce być pozostawiony sam w tak trudnych sytuacjach. – mówi Katarzyna Nowak, Corporate Communication & CSR Manager, Orbis S.A.

CSR coraz częściej jest wdrażane w przedsiębiorstwach również jako element przyciągania wartościowych pracowników. Firmy na zachodzie Europy i w USA powszechnie zmagają się z problemem niedoboru talentów. Według badań Bilansu Kapitału Ludzkiego w Polsce już co trzeci przedsiębiorca miał problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Tendencja ta na świecie będzie się wciąż pogłębiać. Składają się na to narastające problemy demograficzne oraz fakt, że na rynek pracy wkracza właśnie pokolenie Millenialsów, a więc osób urodzonych w latach 1980-2000. Jak wynika z analizy Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Młodzi na rynku pracy", za 10-15 lat osoby, które zdobywały edukację w latach 90., będą stanowić ok. 80 proc. zatrudnionych, a więc to oni będą konsumować najwięcej.

Millenialsi to pokolenie o niespotykanych dotąd cechach. Z badania „The 2015 Millenial Impact Report” wynika, że przedstawiciele generacji Y i Z bardzo uważnie wybierają miejsce pracy. Jest to pierwsze pokolenie, które tak wyraźnie mówi o tym, że woli zarabiać mniej, ale pracować w miejscu, w którym „coś znaczy”. Ponadto poszukują oni pracodawców, którzy promują wartości zgodne z ich systemem wartości i chętnie wykorzystują swój wolny czas na wolontariat. W dobie niedoboru talentów firmy będą musiały przyjrzeć się swoim praktykom i stworzyć profil, który przyciągnie ich jak najwięcej.

- Trzy lata temu Orbis stworzył „F&B Atelier”, czyli miejsce, gdzie pracownicy mogą zgłaszać nowe pomysły i inicjatywy w obszarze działalności restauracyjnej, która stanowi blisko 30% przychodów spółki. To była jedna z lepszych decyzji spółki, która jest częścią grupy AccorHotels. Dlaczego? Gdyż dla pokolenia Y i Z, fakt iż mogą mieć realny wpływ na działalność firmy jest bardzo istotny. Osoby urodzone po '80 i '90 z trudnością tolerują autorytatywny styl zarządzania. Preferują otwartość i chcą brać udział w podejmowaniu decyzji. Polityka różnorodności jest jedną z mocnych stron AccorHotels ponieważ przynosi konkretne korzyści – nie tracimy talentów. AccorHotels przeprowadził ostatnio badania we współpracy z Accenture i zaudytowane przez EY w 2015 roku, które wykazały 3 kluczowe wnioski potwierdzające zasadność prowadzenia biznesu w odpowiedzialny sposób. Otóż hotele, które osiągają bardzo dobre wyniki w zakresie CSR odnotowują większą satysfakcję gości, lepsze wyniki biznesowe i większą lojalność klientów BtoB.  Dla osób przedsiębiorczych, nie wymaga to dalszych komentarzy. - tłumaczy Laurent Picheral, CEO AccorHotels Services Central & Eastern Europe i członek rady nadzorczej Orbis S.A.

Zobacz serwis CSR - etyka w biznesie

Artykuł powstał przy współpracy z: